Elva Pikk tänav Rekonstrueerimistööd

Pikal tänaval peatati ajutiselt ehitustööd

Eelmise nädala lõpul tegi Elva vallavalitsus Elva linna Pika tänava ehitajale, OÜ-le Asfaldigrupp ettepaneku edasiste tööde peatamiseks, et likvideerida objektil probleemiks olnud puudused.  Põhjus, miks võeti objektil vahetult enne lõpptähtaega hoog maha, seisneb vallamajandusosakonna juhataja Hegri Naruski sõnul selles, et suve jooksul oli tekkinud erinevaid probleeme väga palju ning tekkis oht, et tänava ehituse lõpptulemus ei ole kvaliteetne. „Peale selle pöördusid Pika tänava elanikud väga tihti vallavalitsuse poole ja juhtisid tähelepanu katkistele ja viltustele äärekividele,…

Continue reading

Uncategorized

Pikal tänaval tehakse ettevalmistusi asfalteerimistöödeks

Sel nädalal alustatakse Elva linnas Pika tänava sõidutee profileerimisega Marepleksi ristist kuni Tartu maanteeni, et nädala lõpus saaks paigaldada esimese kihi alusasfaldit. Enne alusasfalti paigaldamist tõstetakse killustikalusest õigele kõrgusele vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveekaevud. Peale selle vaadatakse kaameraga üle torustikud, et need poleks ehituse käigus saanud kahjustada ning täiendavalt pestakse survega torustikud läbi paduvihmadest torustikku sattunud liivast ja kividest. Juhul, kui kaameraga avastatavaid probleeme on vähe, saab alusasfaldi paigaldamist teostada juba nädala lõpul. Alusasfaldi paksus on…

Continue reading

Uncategorized

Sel ja järgmisel nädalal paigaldatakse Pikal tänaval äärekivisid

Sel nädalal (17.05–21.05) toimub Pikal tänaval lõigus Pikk 30–64 sademevee trassi restkaevude ja perspektiivsete toruühenduste ehitus. Peale selle paigaldatakse lõikudes Pikk 38–46 ja Pikk 26–2 äärekivisid. Kergliiklustee killustikaluse ehitus toimub lõigus Pikk 2–26.    Järgmisel nädalal (24.05–28.05) toimub Pikk 12 õlipüüdurite paigaldus ning äärekivide paigaldus lõigus Pikk 26–2. Peale selle ehitatakse kergliiklustee killustikalust lõigus Pikk 28–44 ning lõigus Pikk 28–Tartu mnt toimub olemasolevate sidekaevude remont kõnniteedel ning luukide vahetus.

Continue reading

Pikk tänav Uudis

Pikal tänaval jätkub kanalisatsioonitrassi ehitus ja äärekivide paigaldus

Sel nädalal (26.04–2.05) ehitatakse Pikal tänaval kanalisatsioonitrassi lõigus Supelranna tn – Koidu tn. Äärekivisid paigaldatakse lõigus Pikk 17–1a. Samuti toimub liivaluse ning killustikaluse ehitus lõigus Pikk 71–Tartu mnt 27 ning killustikaluse profileerimine lõigus Pikk 1a–17. Järgmisel nädalal (3.05–7.05) ehitatakse kanalisatsioonitrassi lõigus Supelranna tn – Koidu tn. Jätkub äärekivi paigaldus ning töödega liigutakse edasi lõiku Tartu mnt 27–Pikk 60. Samuti toimub killustikaluse profileerimine (Pikk 1a–17) ning asfaldist kandevkihi paigaldus lõigus Pikk 17–1a. Ehitustööde lõpptähtaeg on selle aasta juuli…

Continue reading

Pikk tänav Uudis

Aprillis jätkub kanalisatsioonitrassi ehitus

Pika tänava ehitustööd jätkuvad peamiselt kanalisatsioonitrassi ehituse ning kõnnitee väljakaeve ja kergliiklustee freesimisega. Täpsemalt toimub sel nädalal (5.04–11.04) kanalisatsioonitrassi ehitus lõigus Pikk 55–60 ning kõnnitee väljakaeve ja liivaluse ehitus lõigus Pikk 12–26. Lõigus Pikk 12–2 toimub äärekivide paigaldamine. Samuti toimub restkaevude paigaldamise II etapp ning kergliiklustee freesimine (Marepleksi rist kuni Pikk 57) ja Marepleksi ristmiku freesimine. Järgmisel nädalal (12.04–18.04) jätkub kanalisatsioonitrassi ehitus lõigus Pikk 60–75 ning äärekivide paigaldamine lõigus Pikk 12–26. Peale selle toimub olemasoleva tee väljakaevamine…

Continue reading

Rekonstrueerimistööd Uudis

Sel ja järgmisel nädalal ehitatakse peamiselt kanalisatsioonitrassi

15. märtsist 26. märtsini toimub Pikal tänaval peamiselt kanalisatsioonitrassi ehitus. Selle nädala esimeses pooles ehitatakse trassi lõigus Pikk 44a–46, misjärel liigutaks edasi lõiku Pikk 46–48. Samal ajal toimub ka olemasoleva tee väljakaeve ning liiv- ja killustikaluse ehitus lõikudes Pikk 40–44a ja Pikk 44a–46. Järgmisel nädalal (22.–26.03) ehitatakse kanalisatsioonitrassi lõigus Pikk 48–52 ning lõigus Pikk 46–50 toimub olemasoleva tee väljakaeve ning liiv- ja killustikaluse ehitus.

Continue reading

Uudis

Pika tänava ehitustööd veebruari esimestel nädalatel

Sel nädalal toimus Pikal tänaval kanalisatsioonitrassi ehitus lõikudes Pikk 36–40 ning Pikk 40–46. Lõigus Pikk 32–38 toimus olemasoleva tee väljakaeve ning liiv- ja killustikaluse ehitus. 8.–14. veebruaril toimub lõigus Pikk 40–46 ja Pikk 46–50 kanalisatsioonitrassi ehitus. Lõigus Pikk 38–44 toimub olemasoleva tee väljakaeve ning liiv- ja killustikaluse ehitus.  Peale selle paigaldatakse lõigus Pikk 14–22 tänavavalgustuse kaableid. NB! Ehitustegevus sõltub ilmastikutingimustest.

Continue reading

Rekonstrueerimistööd Uudis

Pikal tänaval jätkub kanalisatsioonitrassi ehitus

Sel nädalal jätkub Pika tänava rekonstrueerimine kanalisatsioonitrassi ehitusega Pikk tn 21—24 vahelisel alal. Kruntide 21 kuni 44 vahelisel teelõigul eemaldatakse Arbi järve poolsest teeservast äärekivid. Pikk tn 15-21 vahelisel lõigul algab olemasoleva tee väljakaeve ning liiva- ja killustikualuse ehitus, paigaldatakse kaablid. Puudele tagatakse kaitse võimalike vigastuste eest. 25. jaanuariga algava nädala jooksul jätkatakse kanalisatsioonitrassi ehitusega Pikk tn 25 krundist kuni Koidu tänavani. Olemasoleva tee väljakaeve ning liiva- ja killustikualuse ehitus jätkub Pikk tn 21 ja…

Continue reading

Uudis

Lühiajalised kaevetööd 11-15.01

11.–15. jaanuaril toimub lühiajaline kaevetöö raudteejaamapoolses otsas Pika tänava ehitustööd jätkuvad planeeritud graafiku järgi. Eelmise aasta lõpus sai Pika tänava ehitaja alustada II etapi töödega isegi varem, sest jõulude eel olid ilmastikuolud soodsad ja võimaldasid võtta ette asfaltkatte freesimise. Samuti sai alustada sadeveetrassi kaevetöödega. Eelnimetatud tööd teostati lõigus Arbi oja-Kalda tn (Marepleksi rist) ning sel ajal võimaldati sõiduteel liiklemine raudteejaamapoolsest otsast. Jaanuari esimestel nädalatel loodetakse pool tänavast (raudteejaam kuni Marepleksi rist) saada killustiku alla, et…

Continue reading