Uncategorized

Pikal tänaval tehakse ettevalmistusi asfalteerimistöödeks

Sel nädalal alustatakse Elva linnas Pika tänava sõidutee profileerimisega Marepleksi ristist kuni Tartu maanteeni, et nädala lõpus saaks paigaldada esimese kihi alusasfaldit. Enne alusasfalti paigaldamist tõstetakse killustikalusest õigele kõrgusele vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveekaevud. Peale selle vaadatakse kaameraga üle torustikud, et need poleks ehituse käigus saanud kahjustada ning täiendavalt pestakse survega torustikud läbi paduvihmadest torustikku sattunud liivast ja kividest. Juhul, kui kaameraga avastatavaid probleeme on vähe, saab alusasfaldi paigaldamist teostada juba nädala lõpul. Alusasfaldi paksus on…

Continue reading

Uncategorized

Sel ja järgmisel nädalal paigaldatakse Pikal tänaval äärekivisid

Sel nädalal (17.05–21.05) toimub Pikal tänaval lõigus Pikk 30–64 sademevee trassi restkaevude ja perspektiivsete toruühenduste ehitus. Peale selle paigaldatakse lõikudes Pikk 38–46 ja Pikk 26–2 äärekivisid. Kergliiklustee killustikaluse ehitus toimub lõigus Pikk 2–26.    Järgmisel nädalal (24.05–28.05) toimub Pikk 12 õlipüüdurite paigaldus ning äärekivide paigaldus lõigus Pikk 26–2. Peale selle ehitatakse kergliiklustee killustikalust lõigus Pikk 28–44 ning lõigus Pikk 28–Tartu mnt toimub olemasolevate sidekaevude remont kõnniteedel ning luukide vahetus.

Continue reading