Elva gümnaasiumi rekonstrueerimine

Elva Gümnaasiumihoone rekonstrueerimisprotsess on alanud  

aprill 2023

Elva valla arengustrateegias on Elva Gümnaasiumi Puiestee tänava hoone rekonstrueerimiseks ettenähtud perioodil 2023-2024 5 miljonit eurot.  Projekti eesmärgiks on kaasajastada ja remontida Elva Gümnaasiumi ruumid aadressil Elva Puiestee tänav 2.Hoone rekonstrueeritav suletud netopind on 7400,6 m2, millest arvestatakse välja 144m2 juba varem linnasauna jalgrattabaasi tarbeks rekonstrueeritud ruumid. Koolihoone fassaadid ja ventilatsioon on rekonstrueeritud tööde I etapis 2016- 2017.  

Projekti koostamisel arvestatakse eelkõige Elva Gümnaasiumi huvidega, muutuva kooliruumi kontseptsiooniga toetava vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna koosluse loomiseks ja kasvavaid vajadusi järgnevateks aastateks. Lähteülesande hoone rekonstrueerimiseks koostas Elva Gümnaasiumi töögrupp ja Elva Vallavalitsuse spetsialistidest koosnev meeskond 2021-22 aastal.  

Lähteülesandest tulenevalt ehitatakse hoones ümber :  

 • muudetakse hoone ruumiprogrammi ja peasissekäiku mille käigus lisatakse hoonesse lift, kujundatakse ümber fuajee, garderoobid, klassi- ja üldruumid. Lisaks projekteeritakse ruumide akustilised lahendused sh ka võimla akustika. Muutuste teostamisel arvestatakse võimalikult palju juba rekonstrueeritud osade ja tehnosüsteemide säilitamisega.  
 • muudetakse hoone sisearhitektuurseid lahendusi, valides kaasaegseid sisustusmaterjale ning osaliselt ka sisustust.  
 • Projekteerimislepingu allkirjastamine ja projekteerimine: jaanuar – mai 2022 
 • Projekti valmimine ja ekspertiis mai 2022 
 • Ehitushanke väljakuulutamine ja hankelepingu sõlmimine märts- aprill 2023
 • Ehitusjärelvalve hanke korraldamine ja partneri leidmine aprill- mai 2023

Projekti planeeritav ajakava: 

 • Hoone remondiks ettevalmistav periood ja tegevused aprill-mai 2023 
 • Ehitustööde algus juuni esimene pool 2023 
 • Ehitustööde planeeritud lõpp: juuni lõpp 2024 (ehitusperioodi kavandatav periood 11 kuud) 
 • Hoone ettevalmistused avamiseks juuli- 31. august 2024 
 • Rekonstrueeritud maja avamine: 1. september 2024 

Vaata ka projekteerimise lähteülesannet siit  

Tutvu ka Arhitektide liidu poolt loodud juhendiga Muutuv kooliruum. 

Lisainfo: