Elva gümnaasiumi rekonstrueerimine

Elva Gümnaasiumihoone rekonstrueerimisprotsess on alanud  

Elva valla arengustrateegias on Elva Gümnaasiumi Puiestee tänava hoone rekonstrueerimiseks ettenähtud perioodil 2022-2023 3 miljonit eurot.  Projekti eesmärgiks on kaasajastada ja remontida Elva Gümnaasiumi ruumid aadressil Elva Puiestee tänav 2. Hoone rekonstrueeritav suletud netopind on 7400,6 m2, millest arvestatakse välja 144m2 juba varem linnasauna tarbeks rekonstrueeritud ruumid. Koolihoone fassaadid ja ventilatsioon on rekonstrueeritud tööde I etapis 2016- 2017.  

Projekti koostamisel arvestatakse eelkõige Elva Gümnaasiumi huvidega, muutuva kooliruumi kontseptsiooniga toetava vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna koosluse loomiseks ja kasvavaid vajadusi järgnevateks aastateks. Lähteülesande hoone rekonstrueerimiseks koostas Elva Gümnaasiumi töögrupp ja Elva Vallavalitsuse spetsialistidest koosnev meeskond 2021 aastal.  

Lähteülesandest tulenevalt ehitatakse hoones ümber ja muudetakse olemasoleva kinnistu piires:  

 • planeeritakse ümber õuesõppe ala sh täpsustatakse liiklusskeemi luues juurdepääsud nii jalgratastele kui autodele,  kavandatakse ratta- ja autoparklad, projekteeritakse puhkeala ja sissepääsud hoonesse arvestades sealjuures ka hea ligipääsetavuse tagamisega, lahendatakse välisvalgustus ning jäätmemaja asukoht; 
 • muudetakse hoone ruumiprogrammi, mille käigus lisatakse hoonesse lift, kujundatakse ümber fuajee, garderoobid, klassi- ja üldruumid. Lisaks projekteeritakse ruumide akustilised lahendused sh ka võimla akustika. Muutuste teostamisel arvestatakse võimalikult palju juba rekonstrueeritud osade ja tehnosüsteemide säilitamisega.  
 • muudetakse hoone sisearhitektuurseid lahendusi, valides kaasaegseid sisustusmaterjale ning osaliselt ka sisustust.  
 • Projekteerimislepingu allkirjastamine ja projekteerimine: jaanuar – mai 2022 
 • Võimalikud logistilised ja korralduslikud ettevalmistavad tegevused ehitusperioodi alguseks jaanuar – mai 2022 
 • Projekti valmimine ja ekspertiis mai 2022 
 • Ehitushanke väljakuulutamine ja kestus juuni-juuli 2022 
 • Ehitushanke lõpp augusti esimene pool 2022 

Projekti planeeritav ajakava: 

 • Hoone remondiks ettevalmistav periood ja tegevused juuli-august 2022 
 • Ehitustööde algus augusti teine pool 2022 
 • Ehitustööde planeeritud lõpp: juuli 2023 (ehitusperioodi kavandatav periood 11 kuud) 
 • Hoone ettevalmistused avamiseks juuli- 31. august 2023 
 • Rekonstrueeritud maja avamine: 1. september 2023 

Vaata ka projekteerimise lähteülesannet siit  

Tutvu ka Arhitektide liidu poolt loodud juhendiga Muutuv kooliruum. 

Lisainfo: