Uncategorized

Pikal tänaval tehakse ettevalmistusi asfalteerimistöödeks

Sel nädalal alustatakse Elva linnas Pika tänava sõidutee profileerimisega Marepleksi ristist kuni Tartu maanteeni, et nädala lõpus saaks paigaldada esimese kihi alusasfaldit.

Enne alusasfalti paigaldamist tõstetakse killustikalusest õigele kõrgusele vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveekaevud. Peale selle vaadatakse kaameraga üle torustikud, et need poleks ehituse käigus saanud kahjustada ning täiendavalt pestakse survega torustikud läbi paduvihmadest torustikku sattunud liivast ja kividest.

Juhul, kui kaameraga avastatavaid probleeme on vähe, saab alusasfaldi paigaldamist teostada juba nädala lõpul.

Alusasfaldi paksus on 7 cm ning sellele lisandub hiljem 5 cm paksune pealmine ehk viimistluskiht. Viimane kiht asfalti paigaldatakse peale haljastust ja kinnistu sissesõitude rajamist.

Killustikaluste profileerimisel parema tulemuse saavutamiseks palutakse vältida Pikast tänavast läbisõitu lõigus Kalda tn kuni Tartu mnt. Liiklusmärkidega lubatakse seda kasutada üksnes kohalikel elanikel. Vastavad ümbersõidud tähistab ehitaja OÜ Asfaldigrupp.

Lisainfo:

Mikk Järv, abivallavanem
mikk.jarv@elva.ee / 517 0306