November 2023

Elva Gümnaasiumi koolihoone rekonstrueerimistegevuste ülevaade ehitajapoolne ülevaade.