Rekonstrueerimistööd Uudis

Pikal tänaval jätkub kanalisatsioonitrassi ehitus

Sel nädalal jätkub Pika tänava rekonstrueerimine kanalisatsioonitrassi ehitusega Pikk tn 21—24 vahelisel alal. Kruntide 21 kuni 44 vahelisel teelõigul eemaldatakse Arbi järve poolsest teeservast äärekivid. Pikk tn 15-21 vahelisel lõigul algab olemasoleva tee väljakaeve ning liiva- ja killustikualuse ehitus, paigaldatakse kaablid. Puudele tagatakse kaitse võimalike vigastuste eest.

25. jaanuariga algava nädala jooksul jätkatakse kanalisatsioonitrassi ehitusega Pikk tn 25 krundist kuni Koidu tänavani. Olemasoleva tee väljakaeve ning liiva- ja killustikualuse ehitus jätkub Pikk tn 21 ja Koidu tänava vahelisel lõigul. Samale lõigule paigaldatakse kaablikõrid ja kaablid.