Rekonstrueerimistööd Uudis

Sel ja järgmisel nädalal ehitatakse peamiselt kanalisatsioonitrassi

15. märtsist 26. märtsini toimub Pikal tänaval peamiselt kanalisatsioonitrassi ehitus.

Selle nädala esimeses pooles ehitatakse trassi lõigus Pikk 44a–46, misjärel liigutaks edasi lõiku Pikk 46–48. Samal ajal toimub ka olemasoleva tee väljakaeve ning liiv- ja killustikaluse ehitus lõikudes Pikk 40–44a ja Pikk 44a–46.

Järgmisel nädalal (22.–26.03) ehitatakse kanalisatsioonitrassi lõigus Pikk 48–52 ning lõigus Pikk 46–50 toimub olemasoleva tee väljakaeve ning liiv- ja killustikaluse ehitus.