Uudis

Lühiajalised kaevetööd 11-15.01

11.–15. jaanuaril toimub lühiajaline kaevetöö raudteejaamapoolses otsas

Pika tänava ehitustööd jätkuvad planeeritud graafiku järgi. Eelmise aasta lõpus sai Pika tänava ehitaja alustada II etapi töödega isegi varem, sest jõulude eel olid ilmastikuolud soodsad ja võimaldasid võtta ette asfaltkatte freesimise. Samuti sai alustada sadeveetrassi kaevetöödega.

Eelnimetatud tööd teostati lõigus Arbi oja-Kalda tn (Marepleksi rist) ning sel ajal võimaldati sõiduteel liiklemine raudteejaamapoolsest otsast.

Jaanuari esimestel nädalatel loodetakse pool tänavast (raudteejaam kuni Marepleksi rist) saada killustiku alla, et oleks tagatud liikumisvõimalus läheduses asuvate majapidamiste ja ettevõteteni.

11.–15. jaanuaril toimub lühiajaline kaevetöö raudteejaamapoolses otsas, kus ühendatakse raudteejaama ja Kesk tänava sadeveetorustik Pika tänava omaga. Peale seda ei ole suuremaid liiklustakistusi ja ehitustöid tänava alumise lõigu sõiduteel kavas ning tänav jääb ootama kevadisi soojemaid ilmasid. Kõnniteedega seotud töid teostatakse vastavalt sellele, milline on ilm ja kui palju on lund.

Jätkub tänavakatte freesimine

Pika tänava ülemisel lõigul (Marepleksi rist kuni Tartu tn) on lähiajal kavas tänavakatte freesimine, kui temperatuur seda võimaldab, ning sellele järgnevad sademeveetrassi kaevetööd.

Kuna ülemine osa tänavast on oluliselt laiem, loodame võimaldada sõidukite liikumise ilma takistusteta tagades samal ajal tänaval liiklejate ohutuse. Ohutuse tagamine on eriti oluline Nõlvaku ja Eha tänava vahelisel lõigul, kus lähevad sadeveetrassi kaevetööd välja 5–6 meetri sügavuseni ja seetõttu on oht kaeviku servade varisemisel. Seetõttu teostab ehitaja kaevetöid lühikesel lõigul ning kaevik täidetakse kohe pärast sademeveetoru paigaldamist.  

Samal lõigul (Marepleksi rist kuni Tartu tn) püütakse tagada külgnevate kinnistute mahasõidud freespuru või killustiku abil. Konkreetseid majapidamisi informeeritakse eelnevalt ka e-kirja teel. Infot saab ka liikluskorralduse eest vastutavalt isikult Martin Kliimantilt ( telefonil 5898 1089).

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast ning töötame selle nimel, et suvel saaksime kõik liigelda ilusal ja sõidetaval tänaval.