Uudised

Valminud on gümnaasiumi hooviala esmased eskiisid 

30.03.2022

Elva Gümnaasiumi hooviala esimestel eskiisidel on näha kavandatavad suuremad muudatused. Kuna hoonele on planeeritud uus sissepääs just hoovialalt, siis on ka kogu hoone ümbruse tihedas kasutuses avaliku ruumi fookus kogunenud just sinna. Juurdepääs soklikorrusele on lahendatud trepistikuga, mille keskel kulgeb lauge pandus ka vaegliikujatele. Loodud on mitmeid puitkattega istumisalasid, mis võimaldavad hooviala kasutada ka õuesõppeks ja ürituste läbiviimiseks. Hooviala on autoparklast eraldatud väiksema haljastatud kõrgendikuga, mis loob piisava eraldatuse parklast toimuvaga ja tagab lisaks visuaalsele terviklikkusele ka turvalise koolihoovi. Olemasolev rattaparkla säilitatakse ning see kaetakse katusega. Modernses võtmes minimalistliku vormiga katus on kavandatud murukatusena. Kooliõue pinnakatetes on kasutatud betooni, tänavakivi, mänguväljakule mõeldud kumm-materjali ning haljasaladel murukatet.  

Alles jääb ka hoone praegune sissepääs. Selle serval asuv haljasala kujundatakse samuti puitkattega trepistikuks, millel istudes on võimalik jälgida hooneesisele platsile paigaldatud korvpalliplatsil toimuvat.

Täpsustavates küsimustes palun pöörduda- Margus Ivask, 5068687 

Volikogu liikmetele suunatud infotund

16.03.2022

Esmaspäeval, 14.03, toimus volikogu liikmetele suunatud infotund, kus ülevaate Elva gümnaasiumihoone rekonstrueerimisprosessist andsid arendusjuht Margus Ivask, vallavanem Priit Värv, abivallavanem Heiki Hansen ja Elva Gümnaasiumi direktor Tarmo Post.Peamised küsimused, mis kohapeal tõstatati, puudutasid spordiklubide võimalusi tegevusi jätkata remondiperioodil, parkimist, uut ruumikava ning õppe ümberkorraldust.

Täiendavat infot seoses ajutiste muudatustega õppekorralduses jagame peale 15. aprilli.

Kohtumise ettekande slaidid on leitavad siit.