Uudised

Küsimused ja vastused õppekorralduse ja sporditegevuse kohta 

09.06.2023

Maikuu keskpaigas avasime küsimustekasti Elva Gümnaasiumi 2023/24 õppeaasta õppekorralduse ja sporditegevuse kohta. Vastuseid, mille on kokku pannud koostöös Elva Gümnaasiumi direktor Marek Sammul ja õppejuht Merle Sasi, Elva abivallavanem Heiki Hansen ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit ning sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane ja spordijuht Marek Pihlak saab lugeda Elva valla Facebookist: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=634591732038714&set=pb.100064636784080.-2207520000.&type=3

Elva Gümnaasiumi õppekorraldus ja sporditegevused õppeaastal 2023/24 

18.05.2023

2023/24 õppeaasta tuleb Elva Gümnaasiumi kooliperele, aga ka kogu Elva valla kogukonnale pisut teisiti, sest Elva Gümnaasiumi Puiestee 2 õppehoone läheb rekonstrueerimisele. See toob endaga kaasa nii õppetöö kui ka sporditegevuse ümberkorraldamise.

Ajutine õppekorraldus õppeaastaks 2023/24 on välja töötatud nii, et kogu õppetöö toimub ühes vahetuses ehk tundide algus on enamasti kell 8.00. Koolipäevade täpsed kellaajad selguvad koos tunniplaaniga ning avalikustatakse enne järgmise õppeaasta algust. 

ÕPPEAASTAL 2023/24 SAAB ÕPPETÖÖ TOIMUMA JÄRGMISELT:

1. klassid õpivad Elva Spordihoone peegli- ja poksisaalis

Spordihoone ruumidesse paigutatakse just 1. klassid, kuna nende koolipäev on lühem kui teistel. Samuti on 1. klassi õpilaste koolimööbel väikesem ja kergesti liigutatavam. Nii saavad peale koolitunde jääda spordihoone peegli- ja poksisaal kasutusele ka sporditegevuseks – koolimööbel tõstetakse tundide lõppedes ruumide seina äärde ning õppetööks taas tagasi. Mööbli tõstmine organiseeritakse.  

1. klassi garderoob luuakse spordihoonesse. Klassiruumid, WC-d ja muud olulised ruumid märgistatakse laste jaoks siltide ja viitadega. Lapsed käivad söömas Tartu mnt 3 koolihoone sööklas. Vahetunnid ja liikumistunnid veedetakse sobiva ilma puhul enamasti õues. 

2. klassid õpivad Rõngu Keskkoolis

Kell 8 väljub Tartu mnt 3 koolihoone eest buss, mis viib õpilased Rõngu Keskkooli (Puiestee 19, Rõngu). Tunnid algavad orienteeruvalt kell 8.20. Peale koolipäeva lõppu toob buss lapsed tagasi Tartu mnt 3 koolihoone ette, orienteeruvalt kella 14.00ks. Täpne aeg selgub siis, kui tunniplaan on lõplikult kinnitatud.  

Huvitegevuste pakkujad on koolikorraldusest järgneval õppeaastal teadlikud ning on igakülgselt toeks laste huviringide aegade sättimisel nii, et need klapiksid koolipäeva lõpuga. 

Alates jaanuarist 2024 on esmaspäevad ujumisõpetuse ja iseseisva õppe päevad. Bussiga minnakse hommikul kooli asemel Aura Veekeskusesse ujuma. Pärast ujumist toob buss lapsed Elvasse tagasi ning toimub veel ka iseseisev õpe, kus õpetaja on juhendamiseks kättesaadav interneti teel. Täpsed kellaajad selguvad tunniplaaniga uueks õppeaastaks. 

3. klassid õpivad Konguta Koolis 

Et mitte üle koormata Tartu mnt 3 koolihoone esist hommikust liiklust väljuvad kolmandate klasside bussid kell 8.00 Coop kaupluse parklast (Kesk 1, Elva) ning viivad õpilased Konguta Kooli (Annikoru tee 7, Konguta). Tunnid algavad orienteeruvalt kell 8.20. Peale koolipäeva lõppu toob buss lapsed tagasi Coop kaupluse parklasse, orienteeruvalt kella 14.10ks. Täpne aeg selgub siis, kui tunniplaan on lõplikult kinnitatud. 

Huvitegevuste pakkujad on koolikorraldusest järgneval õppeaastal teadlikud ning on igakülgselt toeks laste huviringide aegade sättimisel nii, et need klapiksid koolipäeva lõpuga. 

Reeded on 3. klassil ujumisõpetuse ja iseseisva õppe päevad. Bussiga minnakse hommikul kooli asemel Aura Veekeskusesse ujuma. Pärast ujumist toob buss lapsed Elvasse tagasi ning toimub veel ka iseseisev õpe, kus õpetaja on juhendamiseks kättesaadav interneti teel. Täpsed kellaajad selguvad tunniplaaniga uueks õppeaastaks.

4.-12. klassid õpivad Tartu mnt 3 õppehoones

Iga klass saab endale ühe püsiva klassiruumi ning vastavalt tundidele roteeruvad klassiruumide vahel õpetajad. Söömine toimub Tartu mnt 3 õppehoone sööklas erinevates vahetustes.

Kuidas on lahendatud sporditegevuste jätkumine? 

Koolihoone rekonstrueerimine ei mõjuta ainult õppetööd, vaid ka sporditegevust, sest Puiestee 2 koolihoone võimla, jõusaal ja muud ruumid on aktiivselt kasutuses ka erinevateks treeninguteks.  

Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimisega tehakse esmalt korda võimla ning seejärel taotleb Elva Vallavalitsus Päästeametilt hoonele osalise kasutusloa, et võimlas saaks sügisest taas trenne läbi viia.  

Keldrikorruse ruume paraku järgmisel õppeaastal kasutada ei saa, mistõttu laske- ja jõusportlased peavad treeninguid läbi viima mujal. Iga klubi teavitab oma treeningrühmasid täpsemast korralduslikust infost otse ise. Elva Vallavalitsus ja spordiklubid teevad lahenduste välja töötamisel aktiivselt koostööd otsides ja jagades teiste asutustega sobivaid alternatiivseid ruume.

Kui Sul on küsimusi 2023/24 õppeaasta ajutise õppekorralduse ja/või sporditegevuse läbiviimise kohta, siis esita see julgesti SIIN →

Küsimustik läheb lukku kolmapäeval, 31. mail ning pärast seda teeme eraldi postituse, kus nii Elva Gümnaasiumi kui ka Elva Vallavalitsuse esindajad annavad kõikidele laekunud küsimustele vastused.

Kogu oluline info koondub edaspidi kokku ka Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise blogisse www.blogi.elva.ee ja Elva Gümnaasiumi kodulehele www.elvag.edu.ee.

Selgunud on Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise riigihanke tulemused 

09.03.2023

Kuni 1. märtsini 2023 ootas Elva Vallavalitsus pakkumusi Elva Gümnaasiumi Puiestee 2 õppehoone rekonstrueerimiseks. Pakkumuste esitamise tähtajaks laekus riigihankele 8 pakkumust ning Elva Vallavalitsus on otsustanud parimaks pakkujaks tunnistada OÜ SAVEKATE, kelle hinnapakkumus Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimistööde teostamiseks on 4 546 696,512 eurot.

Kõik tähtajaks laekunud pakkumused olid järgmised:

 • OÜ SAVEKATE, registrikood 10003471: 4 546 696,512 eurot
 • KRC Ehitus OÜ, registrikood 12395854: 4 621 200,00 eurot
 • Embach Ehitus OÜ, registrikood 12802319: 4 678 800,00 eurot
 • OÜ Energia ja Ehitus, registrikood 11487593: 4 779 399,84 eurot
 • OÜ Mapri Ehitus, registrikood 10131080: 4 950 019,20 eurot
 • AS TARTU EHITUS, registrikood 10243382: 5 026 228,308 eurot
 • AS EVIKO, registrikood 10321432: 5 254 800,00 eurot
 • OÜ PVH EHITUS, registrikood 10148040: 5 760 599,04 eurot

Arendusjuht Margus Ivask hindab hanke tulemused väga positiivseks: “Hankes osalemise vastu tunti suurt huvi ning praeguseks oleme hanke võtjaks kuulutanud OÜ SAVEKATE. Ettevõtte referentsid ja töökogemus annavad meile kindluse, et ehitustööd viiakse läbi kvaliteetselt ja töödega lõpetatakse tähtaegselt.”

Elva Vallavalitsus sõlmib pakkujaga hankelepingu peale 14 päevase vaidlustusperioodi möödumist. „Kui vaidlustusettepanekuid otsusele ei tule, soovime pakkujaga lepingu sõlmida esimesel võimalusel ning ehitustöödega alustada juba suve hakul,” lisas Margus Ivask.

Avatud on riigihange Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimiseks

30.01.2023

Elva Vallavalitsus ootab pakkumisi Elva Gümnaasiumi Puiestee tn 2 õppehoone rekonstrueerimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 1. märts 2023. 

Täpsem info hanke kohta on leitav Riigihangete Registrist, kuid olulisimad tingimused pakkujale on:

 • pakkuja peab riigihanke algamisele eelneva 72 kuu jooksul olema nõuetekohaselt täitnud vähemalt ühe hankeobjektiga sarnase ehitustöö;
 • pakkujal peab olema meeskond, mis koosneks kahest vastutavast spetsialistist;
 • pakkujal on kohustus tutvuda riigihanke objektiga.

Pakkumus tuleb esitada Riigihangete Registri kaudu hiljemalt 1. märtsiks 2023.

Elva Vallavalitsus kuulutas esmakordselt Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimiseks hanke välja 2022. aasta maikuus. Paraku tunnistati see kehtetuks, kuna kõik laekunud pakkumused ületasid olulisel määral hankeks planeeritud vahendeid ning avaliku raha säästliku ja otstarbeka kasutamise eesmärgil ei olnud hankelepingu sõlmimine põhjendatud.

Uues hankes on viidud sisse olulisi täiendusi hanke õnnestumiseks ja ehitaja leidmiseks. Eduka hanke korral on eesmärk rekonstrueerimistöödega alustada juba 2022/2023 õppeaasta lõpus.

Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise hankemenetlus tunnistati kehtetuks

10.08.2022

Elva vallavalitsus otsustas 9. augustil 2022 toimunud istungil riigihanke nr 252426 “Elva gümnaasiumi rekonstrueerimine” hankemenetluse kehtetuks tunnistada ning sellega praeguse hankemenetluse lõpetada. 

Hanke eesmärk oli leida ehitaja Elva gümnaasiumi Puiestee tänava koolihoone rekonstrueerimiseks. Hanke raames laekus kokku viis pakkumust, mille maksumused koos käibemaksuga jäid vahemikku 5,7 miljonit – 7,4 miljonit eurot.  

Hange otsustati kehtetuks tunnistada, kuna kõik laekunud pakkumused ületavad hankeks planeeritud vahendeid ca 1,2 miljoni euroga. Vallavalitsusel on plaan vaadata üle ehitusprojekt ja leida selles võimalusi ehistusmaksumuse vähendamiseks. 

Kooli rekonstrueerimine lükkub edasi ning 2022/2023 õppeaastal toimub õppetöö Elva gümnaasiumi Puiestee tänava hoones tavapäraselt.

Avatud on Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise riigihange

11.07.2022

Riigihangete Registris on avatud hange Elva Gümnaasiumi õppehoone ja välialade rekonstrueerimiseks.

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg on 3. august 2022 kell 10.

Toimus volikogule suunatud infotund 

14.03.2022

14. märtsil 2022 kell 16 toimus Elva vallavolikogule suunatud infotund Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise ja sellega seonduva ajutise õppekorralduse teemal. Arutelu on võimalik järele vaadata Elva valla Youtube’i kanalilt: https://www.youtube.com/watch?v=J4G0JSQctj8

Valminud on gümnaasiumi hooviala esmased eskiisid 

30.03.2022

Elva Gümnaasiumi hooviala esimestel eskiisidel on näha kavandatavad suuremad muudatused. Kuna hoonele on planeeritud uus sissepääs just hoovialalt, siis on ka kogu hoone ümbruse tihedas kasutuses avaliku ruumi fookus kogunenud just sinna. Juurdepääs soklikorrusele on lahendatud trepistikuga, mille keskel kulgeb lauge pandus ka vaegliikujatele. Loodud on mitmeid puitkattega istumisalasid, mis võimaldavad hooviala kasutada ka õuesõppeks ja ürituste läbiviimiseks. Hooviala on autoparklast eraldatud väiksema haljastatud kõrgendikuga, mis loob piisava eraldatuse parklast toimuvaga ja tagab lisaks visuaalsele terviklikkusele ka turvalise koolihoovi. Olemasolev rattaparkla säilitatakse ning see kaetakse katusega. Modernses võtmes minimalistliku vormiga katus on kavandatud murukatusena. Kooliõue pinnakatetes on kasutatud betooni, tänavakivi, mänguväljakule mõeldud kumm-materjali ning haljasaladel murukatet.  

Alles jääb ka hoone praegune sissepääs. Selle serval asuv haljasala kujundatakse samuti puitkattega trepistikuks, millel istudes on võimalik jälgida hooneesisele platsile paigaldatud korvpalliplatsil toimuvat.

Täpsustavates küsimustes palun pöörduda- Margus Ivask, 5068687