Uudised

Elva gümnaasiumi rekonstrueerimise hankemenetlus tunnistati kehtetuks

Elva vallavalitsus otsustas 9. augustil toimunud istungil riigihanke nr 252426 “Elva gümnaasiumi rekonstrueerimine” hankemenetluse kehtetuks tunnistada ning sellega praegune hankemenetlus lõpetada. 

Hanke eesmärk oli leida ehitaja Elva gümnaasiumi Puiestee tänava hoone rekonstrueerimiseks. Hanke raames laekus kokku viis pakkumust, mille maksumused koos käibemaksuga jäävad vahemikku 5,7 miljonit – 7,4 miljonit eurot.  

Hange otsustati kehtetuks tunnistada, kuna kõik laekunud pakkumused ületavad hankeks planeeritud vahendeid ca 1,2 miljoni euroga. Vallavalitsusel on plaan vaadata üle ehitusprojekt ja leida selles võimalusi ehistusmaksumuse vähendamiseks. 

Kooli rekonstrueerimine lükkub edasi ning 2022/2023 õppeaastal toimub õppetöö Elva gümnaasiumi Puiestee tänava hoones tavapäraselt. 

Lisainfo:
Margus Ivask, arendusjuht
margus.ivask@elva.ee

Elva gümnaasiumi rekonstrueerimise hankele laekus 5 pakkumust

03.08.2022

Täna, 3.augustil, avati Elva gümnaasiumi rekonstrueerimise hanke pakkumused.  Hankele registreerus 11, millest pakkumuse esitas 5 ettevõtet.  Hanke eesmärgiks oli leida ehitaja Elva gümnaasiumi Puiestee tänava hoone rekonstrueerimiseks.

Laekunud pakkumuste käibemaksuta maksumused jääb vahemikku 4,7 miljonit- 6,1 miljonit eurot. Seadusest tulenevalt  järgneb pakkumuste avamisele  pakkumuste vastavuse kontrollimine ja seejärel kontrollitakse madalaima pakkumuse esitanud pakkuja vastavust kvalifitseerimisnõuetel.   

Lisainfo:

Margus Ivask

margus.ivask@elva.ee

Valminud on gümnaasiumi hooviala esmased eskiisid 

30.03.2022

Elva Gümnaasiumi hooviala esimestel eskiisidel on näha kavandatavad suuremad muudatused. Kuna hoonele on planeeritud uus sissepääs just hoovialalt, siis on ka kogu hoone ümbruse tihedas kasutuses avaliku ruumi fookus kogunenud just sinna. Juurdepääs soklikorrusele on lahendatud trepistikuga, mille keskel kulgeb lauge pandus ka vaegliikujatele. Loodud on mitmeid puitkattega istumisalasid, mis võimaldavad hooviala kasutada ka õuesõppeks ja ürituste läbiviimiseks. Hooviala on autoparklast eraldatud väiksema haljastatud kõrgendikuga, mis loob piisava eraldatuse parklast toimuvaga ja tagab lisaks visuaalsele terviklikkusele ka turvalise koolihoovi. Olemasolev rattaparkla säilitatakse ning see kaetakse katusega. Modernses võtmes minimalistliku vormiga katus on kavandatud murukatusena. Kooliõue pinnakatetes on kasutatud betooni, tänavakivi, mänguväljakule mõeldud kumm-materjali ning haljasaladel murukatet.  

Alles jääb ka hoone praegune sissepääs. Selle serval asuv haljasala kujundatakse samuti puitkattega trepistikuks, millel istudes on võimalik jälgida hooneesisele platsile paigaldatud korvpalliplatsil toimuvat.

Täpsustavates küsimustes palun pöörduda- Margus Ivask, 5068687 

Volikogu liikmetele suunatud infotund

16.03.2022

Esmaspäeval, 14.03, toimus volikogu liikmetele suunatud infotund, kus ülevaate Elva gümnaasiumihoone rekonstrueerimisprosessist andsid arendusjuht Margus Ivask, vallavanem Priit Värv, abivallavanem Heiki Hansen ja Elva Gümnaasiumi direktor Tarmo Post.Peamised küsimused, mis kohapeal tõstatati, puudutasid spordiklubide võimalusi tegevusi jätkata remondiperioodil, parkimist, uut ruumikava ning õppe ümberkorraldust.

Täiendavat infot seoses ajutiste muudatustega õppekorralduses jagame peale 15. aprilli.

Kohtumise ettekande slaidid on leitavad siit.