Uudised

Elva Gümnaasiumihoone rekonstrueerimisprotsess on alanud  

aprill 2023

Elva valla arengustrateegias on Elva Gümnaasiumi Puiestee tänava hoone rekonstrueerimiseks ettenähtud perioodil 2023-2024 5 miljonit eurot.  Projekti eesmärgiks on kaasajastada ja remontida Elva Gümnaasiumi ruumid aadressil Elva Puiestee tänav 2.Hoone rekonstrueeritav suletud netopind on 7400,6 m2, millest arvestatakse välja 144m2 juba varem linnasauna jalgrattabaasi tarbeks rekonstrueeritud ruumid. Koolihoone fassaadid ja ventilatsioon on rekonstrueeritud tööde I etapis 2016- 2017.  

Projekti koostamisel arvestatakse eelkõige Elva Gümnaasiumi huvidega, muutuva kooliruumi kontseptsiooniga toetava vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna koosluse loomiseks ja kasvavaid vajadusi järgnevateks aastateks. Lähteülesande hoone rekonstrueerimiseks koostas Elva Gümnaasiumi töögrupp ja Elva Vallavalitsuse spetsialistidest koosnev meeskond 2021-22 aastal.  

Lähteülesandest tulenevalt ehitatakse hoones ümber :  

 • muudetakse hoone ruumiprogrammi ja peasissekäiku mille käigus lisatakse hoonesse lift, kujundatakse ümber fuajee, garderoobid, klassi- ja üldruumid. Lisaks projekteeritakse ruumide akustilised lahendused sh ka võimla akustika. Muutuste teostamisel arvestatakse võimalikult palju juba rekonstrueeritud osade ja tehnosüsteemide säilitamisega.  
 • muudetakse hoone sisearhitektuurseid lahendusi, valides kaasaegseid sisustusmaterjale ning osaliselt ka sisustust.  
 • Projekteerimislepingu allkirjastamine ja projekteerimine: jaanuar – mai 2022 
 • Projekti valmimine ja ekspertiis mai 2022 
 • Ehitushanke väljakuulutamine ja hankelepingu sõlmimine märts- aprill 2023
 • Ehitusjärelvalve hanke korraldamine ja partneri leidmine aprill- mai 2023

Projekti planeeritav ajakava: 

 • Hoone remondiks ettevalmistav periood ja tegevused aprill-mai 2023 
 • Ehitustööde algus juuni esimene pool 2023 
 • Ehitustööde planeeritud lõpp: juuni lõpp 2024 (ehitusperioodi kavandatav periood 11 kuud) 
 • Hoone ettevalmistused avamiseks juuli- 31. august 2024 
 • Rekonstrueeritud maja avamine: 1. september 2024 

Vaata ka projekteerimise lähteülesannet siit  

Tutvu ka Arhitektide liidu poolt loodud juhendiga Muutuv kooliruum. 

Lisainfo:

Varasemad uudised

Elva gümnaasiumi rekonstrueerimise hankemenetlus tunnistati kehtetuks

Elva vallavalitsus otsustas 9. augustil 2022 toimunud istungil riigihanke nr 252426 “Elva gümnaasiumi rekonstrueerimine” hankemenetluse kehtetuks tunnistada ning sellega praegune hankemenetlus lõpetada. 

Hanke eesmärk oli leida ehitaja Elva gümnaasiumi Puiestee tänava hoone rekonstrueerimiseks. Hanke raames laekus kokku viis pakkumust, mille maksumused koos käibemaksuga jäävad vahemikku 5,7 miljonit – 7,4 miljonit eurot.  

Hange otsustati kehtetuks tunnistada, kuna kõik laekunud pakkumused ületavad hankeks planeeritud vahendeid ca 1,2 miljoni euroga. Vallavalitsusel on plaan vaadata üle ehitusprojekt ja leida selles võimalusi ehistusmaksumuse vähendamiseks. 

Kooli rekonstrueerimine lükkub edasi ning 2022/2023 õppeaastal toimub õppetöö Elva gümnaasiumi Puiestee tänava hoones tavapäraselt. 

Lisainfo:
Margus Ivask, arendusjuht
margus.ivask@elva.ee

Elva gümnaasiumi rekonstrueerimise hankele laekus 5 pakkumust

03.08.2022

Täna, 3.augustil, avati Elva gümnaasiumi rekonstrueerimise hanke pakkumused.  Hankele registreerus 11, millest pakkumuse esitas 5 ettevõtet.  Hanke eesmärgiks oli leida ehitaja Elva gümnaasiumi Puiestee tänava hoone rekonstrueerimiseks.

Laekunud pakkumuste käibemaksuta maksumused jääb vahemikku 4,7 miljonit- 6,1 miljonit eurot. Seadusest tulenevalt  järgneb pakkumuste avamisele  pakkumuste vastavuse kontrollimine ja seejärel kontrollitakse madalaima pakkumuse esitanud pakkuja vastavust kvalifitseerimisnõuetel.   

Lisainfo:

Margus Ivask

margus.ivask@elva.ee

Valminud on gümnaasiumi hooviala esmased eskiisid 

30.03.2022

Elva Gümnaasiumi hooviala esimestel eskiisidel on näha kavandatavad suuremad muudatused. Kuna hoonele on planeeritud uus sissepääs just hoovialalt, siis on ka kogu hoone ümbruse tihedas kasutuses avaliku ruumi fookus kogunenud just sinna. Juurdepääs soklikorrusele on lahendatud trepistikuga, mille keskel kulgeb lauge pandus ka vaegliikujatele. Loodud on mitmeid puitkattega istumisalasid, mis võimaldavad hooviala kasutada ka õuesõppeks ja ürituste läbiviimiseks. Hooviala on autoparklast eraldatud väiksema haljastatud kõrgendikuga, mis loob piisava eraldatuse parklast toimuvaga ja tagab lisaks visuaalsele terviklikkusele ka turvalise koolihoovi. Olemasolev rattaparkla säilitatakse ning see kaetakse katusega. Modernses võtmes minimalistliku vormiga katus on kavandatud murukatusena. Kooliõue pinnakatetes on kasutatud betooni, tänavakivi, mänguväljakule mõeldud kumm-materjali ning haljasaladel murukatet.  

Alles jääb ka hoone praegune sissepääs. Selle serval asuv haljasala kujundatakse samuti puitkattega trepistikuks, millel istudes on võimalik jälgida hooneesisele platsile paigaldatud korvpalliplatsil toimuvat.

Täpsustavates küsimustes palun pöörduda- Margus Ivask, 5068687 

Volikogu liikmetele suunatud infotund

16.03.2022

Esmaspäeval, 14.03, toimus volikogu liikmetele suunatud infotund, kus ülevaate Elva gümnaasiumihoone rekonstrueerimisprosessist andsid arendusjuht Margus Ivask, vallavanem Priit Värv, abivallavanem Heiki Hansen ja Elva Gümnaasiumi direktor Tarmo Post.Peamised küsimused, mis kohapeal tõstatati, puudutasid spordiklubide võimalusi tegevusi jätkata remondiperioodil, parkimist, uut ruumikava ning õppe ümberkorraldust.

Täiendavat infot seoses ajutiste muudatustega õppekorralduses jagame peale 15. aprilli.

Kohtumise ettekande slaidid on leitavad siit.