Elva Pikk tänav Rekonstrueerimistööd

Pikal tänaval peatati ajutiselt ehitustööd

Eelmise nädala lõpul tegi Elva vallavalitsus Elva linna Pika tänava ehitajale, OÜ-le Asfaldigrupp ettepaneku edasiste tööde peatamiseks, et likvideerida objektil probleemiks olnud puudused.  Põhjus, miks võeti objektil vahetult enne lõpptähtaega hoog maha, seisneb vallamajandusosakonna juhataja Hegri Naruski sõnul selles, et suve jooksul oli tekkinud erinevaid probleeme väga palju ning tekkis oht, et tänava ehituse lõpptulemus ei ole kvaliteetne. „Peale selle pöördusid Pika tänava elanikud väga tihti vallavalitsuse poole ja juhtisid tähelepanu katkistele ja viltustele äärekividele,…

Continue reading

Rekonstrueerimistööd Uudis

Sel ja järgmisel nädalal ehitatakse peamiselt kanalisatsioonitrassi

15. märtsist 26. märtsini toimub Pikal tänaval peamiselt kanalisatsioonitrassi ehitus. Selle nädala esimeses pooles ehitatakse trassi lõigus Pikk 44a–46, misjärel liigutaks edasi lõiku Pikk 46–48. Samal ajal toimub ka olemasoleva tee väljakaeve ning liiv- ja killustikaluse ehitus lõikudes Pikk 40–44a ja Pikk 44a–46. Järgmisel nädalal (22.–26.03) ehitatakse kanalisatsioonitrassi lõigus Pikk 48–52 ning lõigus Pikk 46–50 toimub olemasoleva tee väljakaeve ning liiv- ja killustikaluse ehitus.

Continue reading

Rekonstrueerimistööd Uudis

Pikal tänaval jätkub kanalisatsioonitrassi ehitus

Sel nädalal jätkub Pika tänava rekonstrueerimine kanalisatsioonitrassi ehitusega Pikk tn 21—24 vahelisel alal. Kruntide 21 kuni 44 vahelisel teelõigul eemaldatakse Arbi järve poolsest teeservast äärekivid. Pikk tn 15-21 vahelisel lõigul algab olemasoleva tee väljakaeve ning liiva- ja killustikualuse ehitus, paigaldatakse kaablid. Puudele tagatakse kaitse võimalike vigastuste eest. 25. jaanuariga algava nädala jooksul jätkatakse kanalisatsioonitrassi ehitusega Pikk tn 25 krundist kuni Koidu tänavani. Olemasoleva tee väljakaeve ning liiva- ja killustikualuse ehitus jätkub Pikk tn 21 ja…

Continue reading

Rekonstrueerimistööd Uudis

Algavad II etapi ehitustööd

17. detsembril toimunud ehituskoosolekul lepiti kokku, et seoses soodsate ilmastikutingimustega alustab Pika tn ehitaja II etapi ehitustöödega varem, kui esialgselt planeeritud (oli planeeritud 2021. a algusesse). Kavas on juba reedel, 18. detsembril,  alustada asfaldi freesimistöödega lõigus Arbi oja-Kalda tn (Marepleksi rist). Tööde käigus freesitakse pealmine asfaldikiht ning esialgu säilib liikumisvõimalus sõiduteel.  Antud lõiguga külgnevatel kinnistutel tagatakse mahasõidud freespuru abil. Enne jõule korrastatakse varasem töös olnud lõik (raudteejaam-Arbi oja) killustikkattega sõiduteeks ning alustatakse ka järgmise lõigu sademevee trassi ja sõidutee kaevetöödega.…

Continue reading

EAS Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd Uudis

11. juulil avati pidulikult Elva linnasüda

11. juulil toimus Elva linnasüdame pidulik avamine, kus tänati projektiga seotud inimesi ning ettevõtteid ja asutusi. Kõigil huvilistel oli võimalik teha fotoboksis endast mälestuseks ka foto ning tutvuda linnagaleriis Elva keskväljaku ehitustöid kirjeldava näitusega. Üritus algas Jaan Söödi muusikalise etteastega, kus muusik esitas laulu „Sõstrapõõsaste vahel”, mis on ühtlasi Elva keskväljaku 2016. aastal arhitektuurivõistluse võitnud töö nimetus. Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles sündmusel, et alates eelmise aasta lõpust ja eriti juba varakevadel oli näha, kuidas…

Continue reading

Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd

Salapärased puidust majakesed – mis need on?

Paljud elanikud on kindlasti märganud, et Kesk tänaval, Elva Kultuurikeskuse ees ja Arbi järvel on kerkinud puidust väikesed majakesed. Missugust eesmärki need täitma hakkavad? Kesk tänaval apteegi kõrvale ehitatav puidust majakesest on ette nähtud jäätisekohvikupidajatele. Sinna ootab Elva Vallavalitsus järgmiseks aastaks väga huvilisi, kes oleksid nõus ja valmis jäätisekohviku pidamise enda õlule võtma. Selles osas palume kindlasti võtta ühendust e-aadressil elva@elva.ee.Just praegu ongi õige aeg endast teada anda, sest nii saab vajadusel ehitusel arvesse võtta…

Continue reading

Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd

Sel nädalal käivad aktiivsed ehitustööd Kesk tn 27 ees

Sel nädalal (23.09-27.09) ehitatakse Kesk tn 27 ees teekünnist, mistõttu on tööde ajal suletud üks pool sõiduteest ja liiklus toimub sõidutee teiselt poolelt. Samal ajal toimub Kesk tänaval mõlemal pool kõnniteede kivisillutise paigaldus ning kultuurikeskuse ees paigaldatakse betoon- ja graniitplaate. Arbi järve ääres ehitatakse terassi ning kultuurikeskuse juures käib ka ärihoonete ehitus. Samuti tegeletakse valgustite paigaldamise ja puude istutamisega.

Continue reading

Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd

Jätkuvad kivisillutistööd ja tööd Arbi järve ääres

Sel nädalal (2.09-6.09) tegeletakse Kesk tänaval peamiselt kivisillutise paigaldamisega. Samuti jätkuvad tööd Arbi järve ääres. Samuti puhastatakse Kesk tänaval asfaltserva graniitkivi paigaldamiseks ning kultuurikeskuse ees paigaldatakse betoon- ja graniitplaate. Arbi järve ääres tegeletakse järvepealse terassi puitkarkassi ehitusega ning terassil asuvate hoonete ehitamisega. Kesk tn 35 tegeletakse jäätisekohviku rajamisega. Kogu tänaval tegeletakse ka valgustite paigaldamisega.

Continue reading

Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd

Kesk tänaval jätkatakse kivisillutise paigaldamisega

Sel nädalal (26.-30.08) tegeletakse Kesk tänaval kõnniteede ja parkimistaskute kivisillutise paigaldamisega. Samuti paigaldatakse graniitkive. Kultuurikeskuse ees toimub betoon- ja graniitplaatide paigaldus ning Arbi järve ääres tegeletakse terassi puitkarkassi ehitamisega. Peale selle paigaldatakse valgusteid, tehakse ettevalmistusi haljastuse rajamiseks ning puhastatakse tänava asfaltserva, et paigaldada graniitkivi.

Continue reading

Elva Keskväljak Kultuurikeskus Rekonstrueerimistööd

Jätkuvad tööd kivisillutise kallal

Sel nädalal (15.07-19.07) toimetatakse Kesk tänaval kõige hoogsamalt kõnniteede kivisillutise paigaldamise kallal. Peale selle tegeletakse tänava asfaltserva lõikamisega, et pärast seda oleks võimalik hakata paigaldama graniitkivi. Samuti jätkuvad tööd vallamaja ja kultuurikeskuse ees: paigaldatakse betoon- ja graniitplaate.

Continue reading