Projektidest

Elva Gümnaasiumi Puiestee tänava hoone rekonstrueerimine

Elva valla arengustrateegias on Elva Gümnaasiumi Puiestee tänava hoone rekonstrueerimiseks ettenähtud perioodil 2022-2023 3 miljonit eurot.  Projekti eesmärgiks on kaasajastada ja remontida Elva Gümnaasiumi ruumid aadressil Elva Puiestee tänav 2. Hoone rekonstrueeritav suletud netopind on 7400,6 m2, millest arvestatakse välja 144m2 juba varem linnasauna tarbeks rekonstrueeritud ruumid. Koolihoone fassaadid ja ventilatsioon on rekonstrueeritud tööde I etapis 2016- 2017.  

________________________________________________________________________________________

VARASEMAD PROJEKTID

Elva Pika tänava rekonstrueerimisprojekt

Pika tänava ehitustööd algasid 2020. aasta detsembris.

Ligipääs kruntidele on tagatud kohalikele elanikele ja teenindavale transpordile.

Ehitustööd toimuvad nii, et vajadusel suletakse tänav täielikult vaid lühikeseks ajaks. Kohalikel elanikel ja teenindaval transpordil on võimalik liigelda, kuid transiitliikluseks on tänav juba praegu märkidega piiratud.

Juhul, kui Pikal tänaval külgnevate majapidamiste juures toimuvad kaevetööd, kus hoovi sissesõit või ligipääs on piiratud, teavitab ehitaja sellest eelnevalt vastavat majapidamist.

Esmalt toimub tänaval vana asfaldi freesimine ja äärekivide eemaldamine, millele järgnevad kaevetööd ning sademevee torustike eemaldamine. Pärast seda tegeletakse tagasitäite ja killustikalusega.

Ehitustöid teeb Asfaldigrupp OÜ ning Pika tänava rekonstrueerimine maksab kokku 1 317 600 eurot.

Ehitustööde tähtaeg on 2021. aasta juuli lõpp.

Ehitaja loodab võimalikult palju töid teha ära talvel, et kevade saabudes tegeleda juba tänava asfalteerimise, haljastuse ning tänavakivide paigaldamisega.

Rekonstrueerimistööde käigus uuendatakse Elva linna läbiva transiittee asfaltkate koos aluskihtidega. Rajatakse sadeveekanalisatsioon ja uus tänavavalgustus. Liiklejate ohutuse tagamiseks rajatakse sõiduteest eraldi kergliiklustee, mis hakkaks tulevikus ühendama Tartu mnt kergteed raudteejaamaga.

Rekonstrueerimistööde käigus muutub tänav kitsamaks, sest olemasolev sõidutee annab praegu kohati välja neljarealise tee mõõtmed. Kergliiklustee äärde tekib ka haljastusriba.

Lisame blogisse jooksvalt infot ehitustööde kohta.

Elva linnasüdame ajakohastamine

Elva linnasüdame kaasajastamise projektiga muudeti linna peatänav atraktiivsemaks ning mugavamaks jalgsi ja rattaga liikujale, loodi juurde tänavaäärseid parkimiskohti ning korrastati ja rikastati haljastust. Projekti kaasrahastati Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist. Toetuse suurus oli 1 010 000,60 eurot.

Uue keskväljakuga seoti Arbi järve äärne puhkeala. Puhkealale planeeritud rannarajatise (platvorm) ühendab linna keskväljakuga mõtteline erinevate funktsioonidega (lamamistoolide ja päikesevarjudega päevitusala, ranna- ja kohvikumajake, võrkkiikede, lauatennise, õuemale ja mudilaste mänguala) sisustatud kiir. Oma väärika koha linnaväljakul säilitas ka kiire servale jääv Presidendi tamm.

Tänapäevastatud avalik linnaruum tagab elanikele ja külastajatele atraktiivse ja mugava keskkonna ning ettevõtlusaktiivsuse suurendamiseks ning arendamiseks vajalik taristu.

Arhitektuuriline lahendus leiti EV 100 arhitektuuriprogrammi “Hea Avalik Ruum” käigus väljakuulutatud ideekonkursi tulemusena.

Tutvu Elva linnasüdame projekti joonistega siin:

Kesk tänava puude dendroloogilise hinnanguga tutvu siin: