Projekt

Asendiplaaniline lahendus 

Gümnaasiumihoone valminud projektis on asendiplaaniliste lahenduste kavandamisel arvestatud kaasaegse kvaliteetse ruumi alustega õpilasekeskse tulemuse saavutamiseks. Suurima muudatusena on koolihoonele loodud uus sissepääs, mis suunab tulija nullkorrusel paiknevasse rõivistusse.  Lahendus annab hoone kasutusele uue võimaluse ühendada sise- ja välisruum loogilisse sümbioosi. Hoone sissepääsude ümbruse ala on suunatud eelkõige jalakäijatele ja ratturitele.  

Projekti korruste plaanid ja asendiplaan on leitav siin.

Hoonesisene lahendus 

Suurim muudatus on hoones planeeritud seoses nullkorruse ja esimese korruse kasutusega. Nullkorrusele planeeritud garderoob annab võimaluse praeguse esimese korruse fuajeed kasutada hoones toimuvate suuremate ürituste tarbeks, sest olemasolev aula on koolipere üritusteks liiga väike. Aula on kavandatud jagada kaheks auditooriumiks. Esimese korruse õppekorpuse lõunaosasse on kavandatud kaugõppe osakond, eraldi sissepääsuga hoovialalt. Fuajees paiknev vaba ala on ühendatud kohviku  ja sööklaalaga, mis annab fuajee rekreatsioonialale funktsionaalsust juurde.  Teisel ja kolmandal korrusel muudetakse rekreatsioonialasid funktsionaalsemaks ja mugavamaks õpi- ja puhkealaks ning muudetakse tualettruumide ideoloogiat (uniboksid). Klassiruumide paigutamisel on arvestatud paindlikkuse ja multi-funktsionaalsusega. Ruume on võimalik suuemaks ja väiksemaks jagada helikindlate voldikseintega, mille pinda on võimalik kasutada ka tahvlipinnana.  

Projekteerimisel on arvestatud ligipääsetavuse tagamisega. Hoonesse sissepääsud lahendatakse pandustega ning hoonesisene korruste vaheline liikumine on hõlbustatud lifti abil. Hoonesse on projekteeritud invatualett.

Koolihoone sisemus

Koolihoones sees muutub soklikorrusele lisanduva garderoobiala tõttu hoonesisene liikumine oluliselt koordineeritumaks. Garderoobiga ühenduseks luuakse praeguse fuajee keskele uus laia trepistikuga ala, mida saab osaliselt kasutada ka istumisalana. Lisaks pääseb soklikorruselt liikuma ka liftiga. Fuajeesse on kavandatud vabaaja veetmise ala laudade ja toolidega ning pehmemööbli ala. Trepistiku serva on loodud laadimisvõimalusega varustatud letimoodul, mille servas on võimalik seistes või pukktoolidel istudes raamatuid lugeda või õppetööga tegelda.  

Keldrikorruse pindade muudatused

Keldrikorrus on varasemalt kasutuses olnud erinevate spordiklubide poolt. Seoses kooli rekonstrueerimisega ja rõivistu kavandamisega keldrikorrusele on pinnad muutunud, muudatusi kirjeldab järgmine tabel:

* Juhime tähelepanu, et tegemist on esialgsete eskiisjoonistega ning need võivad veel muutuda.