Pikk tänav Uudis

Aprillis jätkub kanalisatsioonitrassi ehitus

Pika tänava ehitustööd jätkuvad peamiselt kanalisatsioonitrassi ehituse ning kõnnitee väljakaeve ja kergliiklustee freesimisega. Täpsemalt toimub sel nädalal (5.04–11.04) kanalisatsioonitrassi ehitus lõigus Pikk 55–60 ning kõnnitee väljakaeve ja liivaluse ehitus lõigus Pikk 12–26. Lõigus Pikk 12–2 toimub äärekivide paigaldamine. Samuti toimub restkaevude paigaldamise II etapp ning kergliiklustee freesimine (Marepleksi rist kuni Pikk 57) ja Marepleksi ristmiku freesimine. Järgmisel nädalal (12.04–18.04) jätkub kanalisatsioonitrassi ehitus lõigus Pikk 60–75 ning äärekivide paigaldamine lõigus Pikk 12–26. Peale selle toimub olemasoleva tee väljakaevamine…

Loe edasi

Rekonstrueerimistööd Uudis

Sel ja järgmisel nädalal ehitatakse peamiselt kanalisatsioonitrassi

15. märtsist 26. märtsini toimub Pikal tänaval peamiselt kanalisatsioonitrassi ehitus. Selle nädala esimeses pooles ehitatakse trassi lõigus Pikk 44a–46, misjärel liigutaks edasi lõiku Pikk 46–48. Samal ajal toimub ka olemasoleva tee väljakaeve ning liiv- ja killustikaluse ehitus lõikudes Pikk 40–44a ja Pikk 44a–46. Järgmisel nädalal (22.–26.03) ehitatakse kanalisatsioonitrassi lõigus Pikk 48–52 ning lõigus Pikk 46–50 toimub olemasoleva tee väljakaeve ning liiv- ja killustikaluse ehitus.

Loe edasi

Uudis

Pika tänava ehitustööd veebruari esimestel nädalatel

Sel nädalal toimus Pikal tänaval kanalisatsioonitrassi ehitus lõikudes Pikk 36–40 ning Pikk 40–46. Lõigus Pikk 32–38 toimus olemasoleva tee väljakaeve ning liiv- ja killustikaluse ehitus. 8.–14. veebruaril toimub lõigus Pikk 40–46 ja Pikk 46–50 kanalisatsioonitrassi ehitus. Lõigus Pikk 38–44 toimub olemasoleva tee väljakaeve ning liiv- ja killustikaluse ehitus.  Peale selle paigaldatakse lõigus Pikk 14–22 tänavavalgustuse kaableid. NB! Ehitustegevus sõltub ilmastikutingimustest.

Loe edasi

Rekonstrueerimistööd Uudis

Pikal tänaval jätkub kanalisatsioonitrassi ehitus

Sel nädalal jätkub Pika tänava rekonstrueerimine kanalisatsioonitrassi ehitusega Pikk tn 21—24 vahelisel alal. Kruntide 21 kuni 44 vahelisel teelõigul eemaldatakse Arbi järve poolsest teeservast äärekivid. Pikk tn 15-21 vahelisel lõigul algab olemasoleva tee väljakaeve ning liiva- ja killustikualuse ehitus, paigaldatakse kaablid. Puudele tagatakse kaitse võimalike vigastuste eest. 25. jaanuariga algava nädala jooksul jätkatakse kanalisatsioonitrassi ehitusega Pikk tn 25 krundist kuni Koidu tänavani. Olemasoleva tee väljakaeve ning liiva- ja killustikualuse ehitus jätkub Pikk tn 21 ja…

Loe edasi

Uudis

Lühiajalised kaevetööd 11-15.01

11.–15. jaanuaril toimub lühiajaline kaevetöö raudteejaamapoolses otsas Pika tänava ehitustööd jätkuvad planeeritud graafiku järgi. Eelmise aasta lõpus sai Pika tänava ehitaja alustada II etapi töödega isegi varem, sest jõulude eel olid ilmastikuolud soodsad ja võimaldasid võtta ette asfaltkatte freesimise. Samuti sai alustada sadeveetrassi kaevetöödega. Eelnimetatud tööd teostati lõigus Arbi oja-Kalda tn (Marepleksi rist) ning sel ajal võimaldati sõiduteel liiklemine raudteejaamapoolsest otsast. Jaanuari esimestel nädalatel loodetakse pool tänavast (raudteejaam kuni Marepleksi rist) saada killustiku alla, et…

Loe edasi

Rekonstrueerimistööd Uudis

Algavad II etapi ehitustööd

17. detsembril toimunud ehituskoosolekul lepiti kokku, et seoses soodsate ilmastikutingimustega alustab Pika tn ehitaja II etapi ehitustöödega varem, kui esialgselt planeeritud (oli planeeritud 2021. a algusesse). Kavas on juba reedel, 18. detsembril,  alustada asfaldi freesimistöödega lõigus Arbi oja-Kalda tn (Marepleksi rist). Tööde käigus freesitakse pealmine asfaldikiht ning esialgu säilib liikumisvõimalus sõiduteel.  Antud lõiguga külgnevatel kinnistutel tagatakse mahasõidud freespuru abil. Enne jõule korrastatakse varasem töös olnud lõik (raudteejaam-Arbi oja) killustikkattega sõiduteeks ning alustatakse ka järgmise lõigu sademevee trassi ja sõidutee kaevetöödega.…

Loe edasi

Uudis

Toimus Pika tänava ehituskoosolek

Täna toimus Pika tänava ehituskoosolek Täna toimunud Pika tänava ehituskoosolekul vaatasid vallavalitsuse esindajad, ehitajad ja arboristid üle Pika tänava puude olukorra ja hindasid, missugused puud on võimalik ehitustöödest hoolimata säilitada. Nädala keskel andsime vallavalitsuse kanalites info, et seoses Pika tänava ehitustöödega oli esialgu raiesse määratud 16 puud ning ehituse käigus plaaniti hinnata, kas mõnda neist puudest on võimalik säilitada. Pikal tänaval on kokku 84 puud. Tänasel koosolekul otsustati, et 16st puust läheb raiesse 8. Samuti…

Loe edasi

Uudis

Korduma kippuvad küsimused

Planeeringu koosolekul lubati tänavaäärseid inimesi teavitada ka meilitsi või luua vastav e-postiloend. Kuidas sellega on? Vallavalitsusel on olemas tänavaäärsete elanike ja ettevõtete e-aadressid, infot hakatakse saatma elanikele ka otse. Kui on siiski veel mõni elanik, kes elab Pikal tänaval ja ei ole saanud seoses ehitusega ühtegi kirja, siis palume sellest märku anda kommunikatsioonijuht Merilyn Sädele e-aadressil merilyn.sade@elva.ee. Kas tänav suletakse täielikult? Kui ma ei ela Pikal tänaval, siis kust kaudu ma sõita võin? Tänavat ei…

Loe edasi

Uudis

Elva linnas algavad Pika tänava rekonstrueerimistööd

Möödunud nädalavahetusel paigaldati Elva linnas Pikale tänavale liiklusmärgid, mis tähistavad ühtlasi ka Pika tänava ehituse algust. Ehituse esimeses etapis teostatakse töid lõigus Elva raudteejaam kuni Arbi oja. Esmalt freesitakse asfalt ning lähipäevil alustatakse ka trassitööde ja kaevamisega. Läbipääs tänavalt on tagatud kohalikele elanikele ja teenindavale transpordile. Ehitustööd toimuvad nii, et vajadusel suletakse tänav täielikult vaid lühikeseks ajaks. Kohalikel elanikel ja teenindaval transpordil on võimalik liigelda, kuid transiitliikluseks on tänav juba praegu märkidega piiratud. Juhul, kui…

Loe edasi

EAS Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd Uudis

11. juulil avati pidulikult Elva linnasüda

11. juulil toimus Elva linnasüdame pidulik avamine, kus tänati projektiga seotud inimesi ning ettevõtteid ja asutusi. Kõigil huvilistel oli võimalik teha fotoboksis endast mälestuseks ka foto ning tutvuda linnagaleriis Elva keskväljaku ehitustöid kirjeldava näitusega. Üritus algas Jaan Söödi muusikalise etteastega, kus muusik esitas laulu „Sõstrapõõsaste vahel”, mis on ühtlasi Elva keskväljaku 2016. aastal arhitektuurivõistluse võitnud töö nimetus. Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles sündmusel, et alates eelmise aasta lõpust ja eriti juba varakevadel oli näha, kuidas…

Loe edasi