Uncategorized

Sel ja järgmisel nädalal paigaldatakse Pikal tänaval äärekivisid

Sel nädalal (17.05–21.05) toimub Pikal tänaval lõigus Pikk 30–64 sademevee trassi restkaevude ja perspektiivsete toruühenduste ehitus.

Peale selle paigaldatakse lõikudes Pikk 38–46 ja Pikk 26–2 äärekivisid. Kergliiklustee killustikaluse ehitus toimub lõigus Pikk 2–26.   

Järgmisel nädalal (24.05–28.05) toimub Pikk 12 õlipüüdurite paigaldus ning äärekivide paigaldus lõigus Pikk 26–2.

Peale selle ehitatakse kergliiklustee killustikalust lõigus Pikk 28–44 ning lõigus Pikk 28–Tartu mnt toimub olemasolevate sidekaevude remont kõnniteedel ning luukide vahetus.