Elva Pikk tänav Rekonstrueerimistööd

Pikal tänaval peatati ajutiselt ehitustööd

Eelmise nädala lõpul tegi Elva vallavalitsus Elva linna Pika tänava ehitajale, OÜ-le Asfaldigrupp ettepaneku edasiste tööde peatamiseks, et likvideerida objektil probleemiks olnud puudused. 

Põhjus, miks võeti objektil vahetult enne lõpptähtaega hoog maha, seisneb vallamajandusosakonna juhataja Hegri Naruski sõnul selles, et suve jooksul oli tekkinud erinevaid probleeme väga palju ning tekkis oht, et tänava ehituse lõpptulemus ei ole kvaliteetne. „Peale selle pöördusid Pika tänava elanikud väga tihti vallavalitsuse poole ja juhtisid tähelepanu katkistele ja viltustele äärekividele, sademevee loikudele kõnniteel, halvasti teostatud haljasaladele jne,“ sõnas Narusk. 

Tänavaehitusel tekkinud puuduste tagasisidet edastati jooksvalt ka ehitajale, kuid nende likvideerimine võttis liiga kaua aega. Seetõttu otsustatigi mitte enne minna edasi uute ja järgmiste töödega, kuni olulised puudused on kõrvaldatud. 

Eelmisel nädalal toimunud ehituskoosolekul viibinud Elva vallavanem Heiki Hansen tõdes samuti, et probleemseid kohti on kogunenud juba liiga palju ning töödega ei ole võimalik sellisel kujul edasi minna. 

Ehitaja korrastab lähiajal Pikal tänaval viltused äärekivid, asfalteerib uuesti Tartu maantee poolse kergtee, et vesi ei koguneks enam teele. Rajatud haljasalad viiakse madalamaks, et sademevesi saaks kõnniteelt haljasaladele sujuvalt valguda. Koos ehituse omanikujärelevalvega kontrollitakse täiendavalt asfaldi kõrgused ning kalded ja kihi paksused. 

Samuti puudutavad tööd tänavavalgustuse kaabeldusi, et esimesel võimalusel saaks taastada tänavavalgustuse elektriühenduse järgmistel tänavatel: Pikk, Kalda, Supelranna, Eha, Kirsi, Ploomi, Kreegi, Arbimäe, Nõlvaku, Koidu, Oja, Hämariku, Ao. 

Ehitustööd loodetakse valmis saada lähinädalatel.

Lisainfo:
Hegri Narusk, vallamajandusosakonna juhataja
hegri.narusk@elva.ee või tel 512 9072