Elva Pikk tänav Rekonstrueerimistööd

Pikal tänaval peatati ajutiselt ehitustööd

Eelmise nädala lõpul tegi Elva vallavalitsus Elva linna Pika tänava ehitajale, OÜ-le Asfaldigrupp ettepaneku edasiste tööde peatamiseks, et likvideerida objektil probleemiks olnud puudused.  Põhjus, miks võeti objektil vahetult enne lõpptähtaega hoog maha, seisneb vallamajandusosakonna juhataja Hegri Naruski sõnul selles, et suve jooksul oli tekkinud erinevaid probleeme väga palju ning tekkis oht, et tänava ehituse lõpptulemus ei ole kvaliteetne. „Peale selle pöördusid Pika tänava elanikud väga tihti vallavalitsuse poole ja juhtisid tähelepanu katkistele ja viltustele äärekividele,…

Continue reading

Pikk tänav Uudis

Pikal tänaval jätkub kanalisatsioonitrassi ehitus ja äärekivide paigaldus

Sel nädalal (26.04–2.05) ehitatakse Pikal tänaval kanalisatsioonitrassi lõigus Supelranna tn – Koidu tn. Äärekivisid paigaldatakse lõigus Pikk 17–1a. Samuti toimub liivaluse ning killustikaluse ehitus lõigus Pikk 71–Tartu mnt 27 ning killustikaluse profileerimine lõigus Pikk 1a–17. Järgmisel nädalal (3.05–7.05) ehitatakse kanalisatsioonitrassi lõigus Supelranna tn – Koidu tn. Jätkub äärekivi paigaldus ning töödega liigutakse edasi lõiku Tartu mnt 27–Pikk 60. Samuti toimub killustikaluse profileerimine (Pikk 1a–17) ning asfaldist kandevkihi paigaldus lõigus Pikk 17–1a. Ehitustööde lõpptähtaeg on selle aasta juuli…

Continue reading

Pikk tänav Uudis

Aprillis jätkub kanalisatsioonitrassi ehitus

Pika tänava ehitustööd jätkuvad peamiselt kanalisatsioonitrassi ehituse ning kõnnitee väljakaeve ja kergliiklustee freesimisega. Täpsemalt toimub sel nädalal (5.04–11.04) kanalisatsioonitrassi ehitus lõigus Pikk 55–60 ning kõnnitee väljakaeve ja liivaluse ehitus lõigus Pikk 12–26. Lõigus Pikk 12–2 toimub äärekivide paigaldamine. Samuti toimub restkaevude paigaldamise II etapp ning kergliiklustee freesimine (Marepleksi rist kuni Pikk 57) ja Marepleksi ristmiku freesimine. Järgmisel nädalal (12.04–18.04) jätkub kanalisatsioonitrassi ehitus lõigus Pikk 60–75 ning äärekivide paigaldamine lõigus Pikk 12–26. Peale selle toimub olemasoleva tee väljakaevamine…

Continue reading