Rekonstrueerimistööd Uudis

Algavad II etapi ehitustööd

17. detsembril toimunud ehituskoosolekul lepiti kokku, et seoses soodsate ilmastikutingimustega alustab Pika tn ehitaja II etapi ehitustöödega varem, kui esialgselt planeeritud (oli planeeritud 2021. a algusesse).

Kavas on juba reedel, 18. detsembril,  alustada asfaldi freesimistöödega lõigus Arbi oja-Kalda tn (Marepleksi rist). Tööde käigus freesitakse pealmine asfaldikiht ning esialgu säilib liikumisvõimalus sõiduteel. 

Antud lõiguga külgnevatel kinnistutel tagatakse mahasõidud freespuru abil. Enne jõule korrastatakse varasem töös olnud lõik (raudteejaam-Arbi oja) killustikkattega sõiduteeks ning alustatakse ka järgmise lõigu sademevee trassi ja sõidutee kaevetöödega. Kaevetööde käigus võib esineda lühiajalisi takistusi kinnistutele juurdepääsu osas, kuid nendest teavitatakse vastavaid kinnistuomanikke eraldi.

Palume jälgida tööde tsoonis liiklusmärke ning küsimuste korral pöörduda liikluskorralduse eest vastutava isiku Martin Kliimant poole telefonil 58981089.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.