Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd

Kesk tänava alleepuude lugu

Tänaseks on tõenäoliselt iga elvalane märganud, et Kesk tänava alleepuud on eemaldatud. Alleepuude saatus on olnud teemaks projekti algusest saati, mil kaaluti võimalust, et puud säiliksid. Kesk tänava ja Arbi järve ümbruse maastikuarhitektuurse eelmise projekti koostamisel 2011. aastal telliti Kesk tänava puudele dendroloogiline hinnang. Selle järgi oli Kesk tänava algsest alleest, mis koosnes 125 puust, alles vaid 71 puud. See on 57% algsetest puudest.

Allee üks pool Puiestee ja Kesk tänava ristmikust kuni Kesk 16 asuva eluhooneni oli täielikult hävinenud. Terviklik allee paiknes vaid raudteejaama ringristmikust kuni Kesk tn 16 eluhooneni. Hea tervise juures oli esialgsest 71 puust vaid 38 puud ehk kogu alleest võis pidada elujõuliseks vaid 30% puudest. Sisuliselt ei saa seda nimetada enam alleeks. Allee mõiste on samaliigiliste ühevanuste istutatud puudega palistatud tee, mille eesmärk on rõhutada maastiku perspektiivi.

Ehitustöödel ette nähtud tänavakoridori nihutamine ja trasside jaoks kaevikute kaevamine oleks tõenäoliselt ka nendele elujõulistele puudele põhjustanud kahjustusi.

Alleede uuendamine võib olla emotsionaalselt raske otsus, mille juures tulebki kaaluda kasu ja kahju.  Eesmärk on siiski saavutada terviklik linnaruum. Otsus asendada alleepuud uutega on mõistlik seetõttu, et pakkuda tulevikus terviklikku pilti, kus on samast liigist ühevanused  puud.

Jaanika Saar,
vallaarhitekt