EAS Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd

Kokkuvõttev artikkel: kuidas projektini jõuti ja missuguseid tulemusi oodatakse?

Arhitektuurikonkurss

Elva linnasüdame ajakohastamise arhitektuuriline lahendus leiti EV 100 arhitektuuriprogrammi „Hea Avalik Ruum“ käigus väljakuulutatud ideekonkursi tulemusena. Võidutööks valitud „Sõstrapõõsaste vahel“ autorid on arhitektid Diana Taalfeldi, Ülle Maiste, Taavi Kuningas, Anne Saarniit ja Roomet Helbre. Edasises projekteerimises osalesid Ülle Maiste ja Diana Taalfeld.

Rahastus

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist. Ehitustööde maksumus kujunes ehitushankega kokku 3,2 miljonit eurot, sellest toetuse suurus on 1 010 000,60 eurot. Toetuse kasutamise tähtaeg on 2021. aasta 1. jaanuar. Nimetatud summa on ainus suurem eurotoetus Elva linna sel Euroopa Liidu eelarveperioodil ja seetõttu on projekt Elva linnale prioriteet.

Oodatav tulemus valmimisel

Elva linnasüdame ajakohastamise projektiga muudetakse linna peatänav atraktiivsemaks ning mugavamaks jalgsi ja rattaga liikujale, luuakse juurde tänavaäärseid parkimiskohti, istumis- ja vaba aja veetmise kohti ning korrastatakse ja rikastatakse haljastust. 

Ehitatava keskväljakuga seotakse Arbi järve äärne puhkeala. Puhkealale planeeritud rannarajatise (platvormi) ühendab linna keskväljakuga mõtteline erinevate funktsioonidega (lamamistoolide ja päikesevarjudega päevitusala, ranna- ja kohvikumajake, võrkkiikede, lauatennise, õuemale, välitrenažööridega ja mudilastele mõeldud atraktsioonidega mänguala) sisustatud kiir. Oma väärika koha linnaväljakul säilitab ka kiire servale jääv Presidendi tamm. Kaasajastatud avalik linnaruum tagab elanikele ja külastajatele atraktiivse ja mugava keskkonna ning ettevõtlusaktiivsuse suurendamiseks ja arendamiseks vajalik taristu.

AVALIKUD VÄLJAPANEKUD JA ARUTELUD PROJEKTI ELLUVIIMISEL

 • 2016. aasta märtsis toimus võidutöö “Sõstrapõõsaste vahel” eskiisi väljapanek Matkakeskuses.
 • 2016. aasta juulis paigaldati toonase Elva Linnavalitsuse esisele muruväljakule konteiner, milles tutvustati võidutööd rahvale interaktiivselt. Installatsiooni osaks olid ka muruväljakule istutatud sõstrapõõsad.
 • 17.11.2016 toimus eelprojekti tutvustamise avalik väljapanek ja arutelu, mille käigus esitatud ettepanekutega arvestati osaliselt ka põhiprojekti koostamisel. 
 • 14.05.2018 tutvustasid projekti autorid, arhitektid Diana Taalfeldi ja Ülle Maiste, valminud põhiprojekti Elva Kultuurikeskuses.
 • 29.11.2018 allkirjastati Elva Kesk tänava ja lähiümbruse rekonstrueerimise leping ühispakkumuse teinud ettevõtjaga OÜ RTS Infraehitus ja Wesico Project OÜ. Ehitustööde eeldatav periood on 14 kuud.

Projekti ala

Projekt hõlmab Kesk tänavat Raudteejaama juurest Pika, Pargi ja Kesk tänava ristmikust kuni Puiestee ja Kesk tänava ristmikuni, Elva Vallavalitsuse esist väljakut, L. Hanseni alleed ning Kultuurikeskuse hoone kõrval paiknevat keskväljakut koos Arbi järvele ulatuva platvormiga.

Muudatused Kesk tänaval

AUTOLIIKLUS JA PARKIMINE

Tänav muutub autoliiklusele poole meetri võrra kitsamaks ning uus laius saab olema 5,5m. Tänaval säilib kahesuunaline liikus. Kiirusepiirang saab olema 30 km/h. Parkimine on lahendatud tänavaäärsete taskutega, kokku on parkimiskohti 49. Tänavakate on asfalt, parkimiskohtade kate murukivi. Keskväljaku pikendus lõppeb tänaval kõrgendatud liiklust rahustava künnisega.

RATTATEE

Tänava keskväljaku poolsesse külge rajatakse terves pikkuses kahesuunaline rattatee.

KÕNNITEE

Kõnnitee saab endiselt olema mõlemal pool tänavat, Kultuurikeskuse poolne kõnnitee on projekteeritud laiemana ning olulisematesse sõlmpunktidesse on paigutatud istumiskohad.

VALGUSTUS

Tänavavalgustus paigaldatakse Kesk tänava Kultuurikeskuse poolsele küljele ning on suunatud nii kõnni- kui ka autoteele. Üldvalgustus paigaldatakse ka vallavalitsuse ees olevale väljakule ning keskväljakule. Viimasele on projekteeritud ka meeleoluvalgustus punaste moonvalgustite ja valgustatud päevavarjudega.

Tänavaprofiil

TURUPLATSI BUSSIPEATUSE KOLIMINE

Oluline muudatus linnasüdame ajakohastamisega on Turuplatsi bussipeatuse kolimine Kesk tänavalt Jaani tänavale. See muudab teeületuse Juubelitamme pargist üle Kesk tänava turvalisemaks ja vähendab turuplatsi tänava liikluskoormust. 

Kesk tänava uus seis endise Turuplatsi peatuse asukohas

Keskväljak

Keskväljakul hakkab paiknema linnagalerii, ärimoodul, välikohviku ala, rattahoidjad, joogikoht, parkimiskohad sh invaparkimine, samuti on loodud koht jõulukuuse jaoks. Arbi järve ääres säilivad praegune ranna liivariba ja harjumuspärane kaldal kulgev jalgrada, Kultuurikeskuse kõrval säilib Presidendi tamm. Väljaku katendid muutuvad järvele lähenedes järjest looduslikumaks. Keskväljaku kivikatend asendub sõelmetega ja järve kaldalt jätkub tee puidust platvormina.

FUNKTSIOONID, mida väljak endas kannab:

 • kultuurikeskust ja väljakut teenindav autoparkla 52 parkimiskohaga;
 • jõulukuuse asukoht;
 • linnagalerii (näitused, infovahetus);
 • klaasfassaadiga puitmoodulid jõuluturu ja laatade korraldamiseks;
 • rattaparkla;
 • avalik joogipunkt, kus kustutada janu või täita joogipudelit;
 • mänguväljak väikelastele;
 • puhkeatraktsioonid (õuemale, lauatennis, välitrenažöörid, tasakaalurada, võrkkiiged);
 • rannaplatvorm (võrk vee kohal, lamamistoolid, kuumad kivid, purskkaev, tualetid).
Keskväljak
Linnagalerii keskväljakul
Keskväljak
Keskväljaku puhkeala
Keskväljaku vaade Arbi järvele

Vallavalitsuse esise lipuväljaku lahendus

Vallavalitsuse hoone ette planeeritud lipuväljakul säilitatakse hoone ees kasvav tamm ning osa muruplatsist. Väljaku keskosa kaetakse betoonkiviga, idapoolsesse osasse istutatakse kirsipuud. Puud annavad varakevadel värvi punakate lehtedega, mais tumeroosade õitega, suveperioodil tumeroheliste lehtedega ning sügisel oranž-punase lehetooniga. Puude ümber paigutatakse istumiskohad.

Vallavalitsuse esine lipuväljak

L. Hanseni allee

Hanseni allee rekonstrueerimisel säilitatakse kogu olemasolev kõrghaljastus (alleepuud). Alleepuude asendamine toimub tulevikus terviklikult, kui praeguse allee eluiga on otsa saanud. Teekatend uuendatakse ja lisatakse pink-kiiged. Allee pikendusele paigaldatakse istepinkidega purre ja infotahvlitega varustatud paviljon.

Jaanika Saar,
vallaarhitekt