Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd Uudis

Elva linnasüdame rekonstrueerimistööd on alanud

Täna, 5. märtsil algasid Elvas Kesk tänava rekonstrueerimistööd. Esimese ettevalmistava tööna alustati puude langetamisega, allee asendatakse hiljem uute puudega.

RTS Infraehituse projektijuht Kristen Veibri ütles, et puude langetamisega tegeletakse veel ka homme. „Nädala lõpus hakkame trasse ehitama, sest praegu veel kolime erinevaid materjale ja tehnikat kohale,“ sõnas Veibri. Trassitöödega alustatakse raudteejaamapoolsest tänava osast.

Vallaarhitekt Jaanika Saar ütles, et tänava rekonstrueerimisega uuendatakse ka alleepuud ning praegused puud tuli kahjuks eemaldada. „Dendroloogiline hinnang näitas, et paljud puud on haigusnähtudega, peale selle on neid varasemalt ebaõnnestunult võralõikusega korrigeeritud ning mitmed neist on saanud mehaanilisi vigastusi.“

Ehitustöid teostatakse neljas etapis, mis tähendab, et tänavat ei suleta ehituse ajal täielikult ning kõikide hoonete juurde tagatakse ligipääs.

Ehitustööde esimeses etapis alustatakse töömaa ettevalmistusega, seejärel teostatakse vee- ja kanalisatsioonitööd, tänavavalgustuse- ja elektritööd. Sellele järgnevad teeküna väljakaeve, aluste ehitus, asfalteerimistööd, kõnniteede sillutiskivi paigaldus ja haljastustööd.

Kevade saabudes alustatakse paralleelselt ka keskväljaku ehitamisega Elva Kultuurikeskuse ja Arbi järve vahelisele alale. Kui ilmastikutingimused võimaldavad töid teostada plaanipäraselt, siis on objekti eeldatav valmimisaeg selle aasta november.

Projektiga muudetakse linna peatänav atraktiivsemaks ning mugavamaks nii jalgsi kui ka rattaga liikujale. „Samuti luuakse juurde tänavaäärseid parkimiskohti, istumis- ja vaba aja veetmise kohti ning korrastatakse ja rikastatakse haljastust,“ rääkis vallaarhitekt Jaanika Saar.

Saare sõnul muutub Kesk tänav rekonstrueerimisega autoliiklusele kitsamaks (5,5 m) ning säilib kahesuunaline liiklus. Kiirusepiirang saab olema kogu tänaval 30 km/h. „Parkimine on lahendatud tänavaäärsete taskutega, kokku on parkimiskohti 49, millele lisanduvad kultuurikeskuse esise parkla 53 parkimiskohta.“

Riigihange „Elva Kesk tn ja lähiümbruse rekonstrueerimine“ kuulutati välja eelmise aasta septembris. Pakkumuse esitasid kaheksa ettevõtet. Parimaks pakkumuseks osutus OÜ RTS Infraehitus ja Wesico Project OÜ ühispakkumus summas 2 662 537, 56 eurot ilma käibemaksuta.

Elva linnasüdame ajakohastamise projekti, ehitustööde ning nende kulgemise kohta saab lähemalt lugeda Elva valla blogist aadressil blogi.elva.ee. Sealt leiab muuseas ehitustöödega seotud vajalikud kontaktid. Kesk tänava kinnistuomanikele jagatakse jooksvalt neile vajalikku informatsiooni otse.

Elva linnasüdame kaasajastamise projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist, toetuse suurus on 1 010 000,60 eurot.