Elva Keskväljak

Avalikud väljapanekud ja arutelud

Märtsis 2016 toimus võidutöö “Sõstrapõõsaste vahel” eskiisi väljapanek Matkakeskuses.

Juulis 2016 paigaldati toonase Elva Linnavalitsuse esisele muruväljakule konteiner, milles võidutööd interaktiivselt rahvale tutvustati. Installatsiooni osaks olid ka muruväljakule istutatud sõstrapõõsad.

17.11.2016 toimus eelprojekti tutvustamise avalik väljapanek ja arutelu, mille käigus esitatud ettepanekutega arvestati osaliselt ka põhiprojekti koostamisel.

14.05.2018 toimus Kultuurikeskuses valminud põhiprojekti tutvustus. Arhitektide Diana Taalfeldi ja Ülle Maiste tutvustusest saab ülevaate siit.

29.11.2018 allkirjastati Elva Kesk tänava ja lähiümbruse rekonstrueerimise leping ühispakkumuse teinud ettevõtjaga OÜ RTS Infraehitus ja Wesico Project OÜ. Ehitustööde eeldatav periood on 14 kuud.