Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd

Sel nädalal tegeletakse parempoolse kõnnitee väljakaevega

Selle nädala (6.05–10.05) esimeses pooles tegeletakse Kesk tänaval parempoolse kõnnitee üleskaeve, liivaluse ja killustikaluse ehitusega. Muud ehitustööd jätkuvad ka ülejäänud tänaval ning Arbi järve ääres.

Kogu nädala vältavad lõigus Kesk 13 – Kesk 7 kanalisatsioonitrassi ehitustööd. Hüdrante paigaldatakse nädala esimeses pooles lõigus vaksal – Kesk 32. Kultuurikeskuse ees oleval platsil teostatakse nädala teises pooles vee ja drenaažitrassi ühendustöid.

Kultuurikeskusest Kesk tn 1-ni teostatakse tänavavalgustuse trassi ehitust.

Arbi järve ääres tegeletakse nädala teises pooles terrasside vaiade betoneerimisega.

NB! Kuna nädala teises pooles (kolmapäevast reedeni) tegeletakse vallavalitsuse juures selle ümbruse väljakaeve jms, siis palume vallamajja tulles jälgida liiklusmärke ning olla ehitustööde suhtes tähelepanelikud.

Peale selle tegeletakse kultuurikeskuse parklas liiv- ja killustikaluse ehitusega.