Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd

Jätkatakse Arbi järve terasside vaiade puurimistöödega ja hüdrantide paigaldusega

Sel nädalal (29.04–5.05) tegeletakse Kesk tänaval aktiivselt kanalisatsioonitrassi ehitusega (lõigus Kesk 15–10), võetakse maha valgustusmastid ja jätkatakse Arbi järve terasside vaiade puurimistöödega.

NB! Seoses ehitusega ei ole Kesk tänaval ehituse lõpuni tänavavalgustust, mistõttu palume pimedal ajal liigeldes olla ettevaatlikud.

Samuti paigaldatakse lõigul vaksal – Kesk 32 hüdrandid. Kultuurikeskuse ees oleval platsil tegeletakse vee ja drenaažitrassi ühenduste teostamisega.

Lõigus Kesk 32 – Põik toimub sõidutee väljakaeve, sõidutee dreenkihi ehitus ja killustikaluse ehitus.

Sel nädalal algab tänavavalgustuse trassi ehitus lõigus kultuurikeskus – Kesk 1. Peale selle toimub lõigus Pargi tn – Põik parempoolse kõnnitee väljakaeve, selle liivaluse ja killustikaluse ehitus.

Palume Kesk tänaval liigeldes jälgida hoolsalt liiklusmärke ning võimalusel vältida autodega liiklemist.