Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd

Vaata fotodelt, missugune näeb praegu Kesk tn välja

Sellest nädalast alates on Kesk tänaval autodega liiklemine väga keeruline ja osades tööpiirkondades piiratud. Liiklejatel palume jälgida ümbersõitu tähistavaid märke. Jalakäijatel palume olla äärmiselt ettevaatlikud ehitusmasinate läheduses liikumisel.

/Fotod: Kayvo Kroon/