Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd

Kesk tänaval jätkuvad hoogsad ehitustööd

Sellest nädalast alates on Kesk tänaval autodega liiklemine väga keeruline ja osades tööpiirkondades piiratud. Liiklejatel palume jälgida ümbersõitu tähistavaid märke. Jalakäijatel palume olla äärmiselt ettevaatlikud ehitusmasinate läheduses liikumisel.

Sel nädalal (8.04–14.04) ehitatakse lõigus Raudteejaam – Kesk 36 sadeveedrenaaži restkaeve. Sadeveedrenaaži trassi ehitatakse lõigus Kultuurimaja – Kesk 36.

Kesk tänaval jätkatakse kõnniteede ja sõidutee väljakaevega. Samuti eemaldatakse tänavalt tänavakivisid ja võetakse maha valgusmastid.

Peale selle käivad ettevalmistused uute tänavapuude istutamiseks, mis tähendab, et vanad kännud juuritakse välja ja kohale tuuakse uus muld.

Eelmisel nädalal freesiti kogu tänava teekate ning Elva Kultuurikeskuse parkla. Lõigus Kesk 32 – Kultuurikeskus jätkati sadeveedrenaaži ja restkaevude ehitusega.

Tänavalt eemaldati vanad liiklusmärgid, suunaviidad, prügikastid, pingid jms. Vana inventar hoiustatakse Elva Varahalduse territooriumil ning edaspidi kasutatakse neid võimaluse korral Elva muudel tänavatel või külades.

Eelmiste nädalate ehitustööd olid väiksemas mahus ning ei seganud Kesk tänava ettevõtete igapäevast tööd ja kodanike liikumisvõimalusi, kuid järgnevatel nädalatel on liikumine Kesk tänaval oluliselt raskendatud ning tööde piirkonnas piiratud. Liiklejatel tasub jälgida ümbersõitu tähistavaid märke ja jalakäijatele palutakse olla äärmiselt ettevaatlikud ehitusmasinate läheduses liikumisel.