Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd

Teisipäeval alustati vallamaja ees tänavakivide eemaldamisega

Teisipäeval, 2. aprillil alustati vallamaja juures vallamajapoolse kõnnitee tänavakivide eemaldamisega ning sellega liigutakse mööda Kesk tänavat edasi. Järgmisel nädalal alustatakse teisel pool tänavat oleva kõnnitee tänavakivide eemaldamisega, seni saavad jalakäijad kasutada liiklemiseks seda teepoolt, kus tänavakivid on alles.

Samal ajal jätkuvad kogu Kesk tänava teekatte freesimistööd.

Sel nädalal jätkatakse ka sadeveedrenaaži ehitusega lõigus Elva Kultuurikeskus – Kesk 32, samuti tegeletakse lõigus Raudteejaam – Kesk 36 sadeveedrenaaži restkaevude ehitusega.

Sel nädalal tegeleb ehitaja ka kändude juurimisega ning nädala teises pooles alustatakse Kesk tänava äärse uue haljastuse puude aukude kaevamise ja mulla paigaldamisega.

Veidi lähemalt edasistest töödest

Järgmisel nädalal hakatakse tegelema vallamajapoolse kõnnitee küna väljakaeve ning konstruktsioonikihtide ehitusega. Pärast seda alustatakse sõidutee osas restkaevude paigaldamist, järgneb sõidutee väljakaeve ja konstruktsioonikihtide ehitus.

Uuel nädalal tegeletakse aktiivselt ka vallamajapoolse tänavavalgustusega. Olemasolev tänavavalgustus, mis jääb väljakaevele ette, võetakse maha ning sellest tulenevalt on tänav mõneks ajaks tavalisest veidi pimedam. Palume sellega pimedal ajal liigeldes arvestada.

Tööd lähevad edasi peatrassi paigalduse osas nii kultuurikeskuse juures kui ka Kesk tänaval.