Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd

Sel nädalal toimub teekatte freesimine kogu tänava ulatuses

Kesk tänaval ja Elva Kultuurikeskuse parklas toimub sel nädalal (1. aprill–5. aprill) teekatte freesimine.

Kohalike elanike ning muude teenuste huvides toimub sõidukiliikluse sulgemine lõikudes, kus toimuvad tööd. Ülejäänud alal on liiklemine raskendatud. Teenindava transpordi ligipääs on tagatud.

Jalakäijatele on liikumine tagatud kogu ehitustöö vältel.

Ehitustööde ala on tähistatud ajutiste liiklust suunavate märkidega. Ümbersõit toimub sulgemise korral mööda ristuvaid tänavaid ning Jaani ja Pargi tänavaid mööda.

Palume ehitustööde tsoonis liigeldes olla tähelepanelikud ning järgida liiklusmärke! Palume Kesk tänavale autosid mitte parkida!