Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd

Sel nädalal alustatakse Arbi järve terrassi vaiade puurimistöödega

Sel nädalal (22.04–28.04) tegeletakse Kesk tänaval kanalisatsioonitrassi ehituse, hüdrantide paigalduse ja ka Arbi järve terrasside vaiade puurimistöödega.

Lõigus Kesk 20 – Kesk 10 ehitatakse sel nädalal kanalisatsioonitrassi. Lõigus vaksal – Kesk 32 paigaldatakse hüdrante ning sadeveedrenaaži restkaevude ehitus jätkub lõigus Kesk 29 – Kesk 10.

Jätkub Kesk tänava äärse haljastuse jaoks puude istutusaukude kaevamine ja mulla paigaldus. Lõigus vaksal – Kesk 32 teostatakse sõidutee väljakaevet, sõidutee dreenkihi ehitust ja sõidutee killustikaluse ehitust.

Samuti võetakse Kesk tänavalt maha valgustusmastid. Palume arvestada, et praegu on Kesk tänaval õhtu- ja öötundidel liigeldes pime ning olla ettevaatlikud.

Tänavavalgustuse trassi ehitus toimub lõigus Kesk 32 – Elva Kultuurikeskus.

Kokkuvõtvalt: ehitustöid teostatakse kogu Kesk tänaval ning tänaseks on tänavalt üles võetud ka tänavakivid, mistõttu on tänaval liiklemine väga keeruline nii jalakäijatele kui ka autojuhtidele.

Tuletame meelde, et Kesk tänaval on autoga liiklemine lubatud ainult teenindavale transpordile ja kohalikele elanikele. Palume hoolikalt jälgida liiklusmärke.