Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd

Ehitustööd hõlmavad kogu Kesk tänavat

Sel nädalal tegeleb ehitaja Kesk tänaval sadeveedrenaaži restkaevude ehitamise, kanalisatsioonitrassi ehituse ja tänavakivide eemaldamisega Elva Kultuurikeskuse eest.

Kuna ehitustööd toimuvad kogu tänaval, palume autodega Kesk tänavale mitte sõita (väljaarvatud teenindav transport ja kohalikud elanikud).

Sadeveedrenaaži restkaevude ehitus toimub lõigus Kesk 32 – Kesk 30. Kanalisatsioonitrassi ehitatakse lõigus Kesk 20 – Kesk 10.

Peale selle kaevatakse tänaval tänavaäärse haljastuse puude jaoks auke ja paigaldatakse muld. Samuti võetakse maha valgustusmastid.

Lõigus Vaksal – Kesk 32 toimub sõidutee väljekaeve ning samas lõigus toimub ka tänavavalgustuse trassi ehitus.