Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd

Sel nädalal tegeletakse truupide ja kõnniteede ehitusega

Sel nädalal (27.05-31.05) tegeletakse peamiselt truupide lammutamise ja paigaldamisega, samuti kõnnitee ehitusega. Nädala esimeses pooles tegeletakse õlipüüduri paigaldamisega, järveäärse truubi paigaldamisega ning Kesk tn 27 juures oleva truubi lammutamisega ja nädala teises pooles sinna uue truubi paigaldamisega. Samuti tegeletakse Kesk tänava vasakpoolse kõnnitee liivaluse ja killustikaluse ehitusega. Samuti alustatakse vasakpoolse kõnnitee sillutiskivi katendi ehitusega. Nädala teises pooles tegeletakse Arbi järve terasside vaiade betoneerimisega. Kesk tänaval pääseb ligi kõikidele hoonetele nii autoga kui ka jalgsi, kuid…

Loe edasi

Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd Uudis

Vallamaja ümbruses algas kaevamine

Selle nädala (20. mai kuni 24. mai) alguses kaevatakse vallamaja ümbruses ehk tegeletakse liivaluse ja killustikaluse ehitusega. See tähendab, et vallavalitsusse on keeruline pääseda ning palume sellega kindlasti arvestada. Esmaspäeval paigaldatakse Kesk tänavale veehüdrante, mis tähendab, et Kesk tänaval on veevarustus katkestatud ajavahemikus 18–24. Samuti ehitatakse sel nädalal sadeveedrenaaži ning tegeletakse sadevee kaevude paigaldamisega. Peale selle paigaldatakse tänavavalgustuse jalandeid ning tegeletakse Kesk tänava vasakpoolse kõnnitee väljakaevamise ja liiv- ning killustikaluse ehitusega. Nädala teises pooles alustatakse…

Loe edasi

Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd Uudis

Kesk tänaval on veevarustus taastatud

JOOKSEV INFO:KELL 14.30 andis ehitaja teada, et veevarustus on Kesk tänaval taastatud! Täna, 8. mail kell 10 andis ehitaja teada, et veevarustus on Elvas Kesk tänaval lõigus Kesk 1–20 (lõik Põik – Turuplatsi) häiritud. Ülejäänud tänaval oli veevarustus olemas. Seoses Kesk tänava ehitusega lõhkes vana veetrass.  Ehitaja palub ebamugavuste pärast vabandust.

Loe edasi

Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd

Sel nädalal tegeletakse parempoolse kõnnitee väljakaevega

Selle nädala (6.05–10.05) esimeses pooles tegeletakse Kesk tänaval parempoolse kõnnitee üleskaeve, liivaluse ja killustikaluse ehitusega. Muud ehitustööd jätkuvad ka ülejäänud tänaval ning Arbi järve ääres. Kogu nädala vältavad lõigus Kesk 13 – Kesk 7 kanalisatsioonitrassi ehitustööd. Hüdrante paigaldatakse nädala esimeses pooles lõigus vaksal – Kesk 32. Kultuurikeskuse ees oleval platsil teostatakse nädala teises pooles vee ja drenaažitrassi ühendustöid. Kultuurikeskusest Kesk tn 1-ni teostatakse tänavavalgustuse trassi ehitust. Arbi järve ääres tegeletakse nädala teises pooles terrasside vaiade…

Loe edasi

Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd

Jätkatakse Arbi järve terasside vaiade puurimistöödega ja hüdrantide paigaldusega

Sel nädalal (29.04–5.05) tegeletakse Kesk tänaval aktiivselt kanalisatsioonitrassi ehitusega (lõigus Kesk 15–10), võetakse maha valgustusmastid ja jätkatakse Arbi järve terasside vaiade puurimistöödega. NB! Seoses ehitusega ei ole Kesk tänaval ehituse lõpuni tänavavalgustust, mistõttu palume pimedal ajal liigeldes olla ettevaatlikud. Samuti paigaldatakse lõigul vaksal – Kesk 32 hüdrandid. Kultuurikeskuse ees oleval platsil tegeletakse vee ja drenaažitrassi ühenduste teostamisega. Lõigus Kesk 32 – Põik toimub sõidutee väljakaeve, sõidutee dreenkihi ehitus ja killustikaluse ehitus. Sel nädalal algab tänavavalgustuse…

Loe edasi

Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd

Sel nädalal alustatakse Arbi järve terrassi vaiade puurimistöödega

Sel nädalal (22.04–28.04) tegeletakse Kesk tänaval kanalisatsioonitrassi ehituse, hüdrantide paigalduse ja ka Arbi järve terrasside vaiade puurimistöödega. Lõigus Kesk 20 – Kesk 10 ehitatakse sel nädalal kanalisatsioonitrassi. Lõigus vaksal – Kesk 32 paigaldatakse hüdrante ning sadeveedrenaaži restkaevude ehitus jätkub lõigus Kesk 29 – Kesk 10. Jätkub Kesk tänava äärse haljastuse jaoks puude istutusaukude kaevamine ja mulla paigaldus. Lõigus vaksal – Kesk 32 teostatakse sõidutee väljakaevet, sõidutee dreenkihi ehitust ja sõidutee killustikaluse ehitust. Samuti võetakse Kesk…

Loe edasi

Elva Keskväljak Rekonstrueerimistööd

Ehitustööd hõlmavad kogu Kesk tänavat

Sel nädalal tegeleb ehitaja Kesk tänaval sadeveedrenaaži restkaevude ehitamise, kanalisatsioonitrassi ehituse ja tänavakivide eemaldamisega Elva Kultuurikeskuse eest. Kuna ehitustööd toimuvad kogu tänaval, palume autodega Kesk tänavale mitte sõita (väljaarvatud teenindav transport ja kohalikud elanikud). Sadeveedrenaaži restkaevude ehitus toimub lõigus Kesk 32 – Kesk 30. Kanalisatsioonitrassi ehitatakse lõigus Kesk 20 – Kesk 10. Peale selle kaevatakse tänaval tänavaäärse haljastuse puude jaoks auke ja paigaldatakse muld. Samuti võetakse maha valgustusmastid. Lõigus Vaksal – Kesk 32 toimub sõidutee…

Loe edasi