Pane tähele!

 • Kesk tänava ehituse lõpuni ei ole Kesk tänaval, Pargi tänaval, osaliselt Arbi järve ääres, Põik, Apteegi ja Turuplatsi tänavatel tänavavalgustust, mistõttu palume pimedal ajal liikudes olla ettevaatlikud.
 • Sel suvel on ehitustööde tõttu keeruline veeta aega Arbi järve rannas, kuna rand on osaliselt aedadega piiratud. Arbi järve supluskoht jääb pärast ehitust alles.
 • Turuplatsi bussipeatused koliti 4. märtsist Jaani tänavale. Seni Kesk tänava alguses olnud „Turuplatsi” bussipeatused viidi Jaani tänava äärde (vt joonist).
 • Kogu rekonstrueerimise vältel ei suleta Kesk tänavat tervenisti. Ehitus toimub etappide kaupa ning sellega tagatakse ligipääs kõikidele hoonetele vajadusel ümbersõitude abil.
 • Kesk tänaval ei ole lubatud viis aastat pärast ehituse lõppu teostada kaevetöid. Kui mõni ettevõte, maja- või korteriomanik soovib teostada mingisuguseid trassitöid väljaspool oma kinnistut, tuleb need teha kas Kesk tänava rekonstrueerimise ajal või hiljem kinnisel meetodil (puurimine vms).
 • Kultuurikeskuse parkla tehakse projekti käigus samuti ümber ning see on ehituse ajal ajutiselt suletud.
 • Praegu ei ole Kesk tänaval sadeveesüsteemi, pärast projekti on see aga olemas, mis tähendab, et mitmete hoonete eest kaovad ära ka suurte vihmasadude ajal tekkinud veelombid.  
 • Ehitaja ja vallavalitsus paluvad probleemide ilmnemisel võtta kohe ühendust ning anda vajalikku infot edasi otse ehitajale. Näiteks uuriti koosolekul, mismoodi pääsevad eri ettevõtete juurde kaupa vedavad veoautod. Selleks palume kindlasti anda näiteks kaubatranspordi osas info edasi ehitajale, kes oskaks sellega ehitustööde ajal arvestada.
 • Kui ehitajale on teada konkreetsetele kinnistutele ligipääsu takistavate tööde täpsed ajad, teavitatakse sellest eelnevalt ka ettevõtjaid ja majaomanikke.

Ehitusgraafik

Tegemist on eeldatava ja vajadusel muutuva ehitusgraafikuga, mille eesmärk on anda aimu erinevate ehitustööde toimumisaegadest.

MÄRTS-APRILL 2019 – ehituse algus, erinevate trasside ehitus

APRILL 2019 – vaiatööd

MAI 2019 – trasside ehitus Keskväljaku alal

JUUNI 2019 – terassi- ja asfalteerimistööd

JUULI 2019 – Kesk tn on eeldatavalt asfalteeritud

SÜGIS 2019 – liikluskorraldus, heakorrastus

OKTOOBER 2019 – ehitustööde lõpp

Korduma kippuvad küsimused

 1. Kuidas toimub Kesk tänaval ehitustööde ajal liiklus? Liiklusskeemiga on võimalik tutvuda SIIN. Ehitustöid teostatakse neljas etapis, mis tähendab, et ehitustööde ajal ei suleta tervet tänavat. Ehitustööde esimene etapp algab raudteejaama poolsest osast. Ehitaja tagab eri hoonetele ja ettevõtetele ligipääsu ümbersõitude abil (palume selleks jälgida liiklusmärke!). Jalgsi on ligipääs tagatud ehituse ajal kõikidele hoonetele. Muidugi võib juhtuda, et ehitustööde ajal ei ole võimalik alati kõikide hoonete juurde autoga sõita, kuid kui selleks on hädavajadus, siis palume ühendust võtta objektijuhi Kristen Veibriga (tel 563 444 05). Palume üldiselt jälgida tänavatel liiklusmärke ning toimida nende järgi. Kui liiklusmärk on selgelt loetav ja sõidukitega on ligipääs lubatud ainult kohalikele elanikele ja teenindavale transpordile, siis palume teistel edasi mitte sõita. Kui liiklusmärgid on ära keeratud, siis see tähendab, et läbipääs on avatud ning võib edasi sõita.
 2. Mida teha siis, kui on tarvis mõnele Kesk tänava hoonele autoga juurde pääseda just siis, kui ehitustööd toimuvad selle hoone ees või lähedal? RTS Infraehituse objektijuht Kristen Veibri on öelnud, et kommunikatsioon on ehitustööde ajal kõige olulisem ehk kui kellelgi on tarvis ehitustööde ajal väga autoga mõne hoone juurde pääseda, siis tuleb selleks kindlasti Kristeniga ühendust võtta telefonil 563 444 05 ja vajalik kokku leppida. Samuti palutakse kõigil ettevõtetel, kellele tuuakse kaupa jm, ka neist kellaaegadest märku anda ja vajalikud kokkulepped teha, et kaupade jms transport saaks ehitustööde ajal hästi toimuda (selleks palume samuti helistada objektijuhile eelpool toodud telefoninumbril).
 3. Kas jalgsi pääseb ehitustööde ajal igale poole? Jah, jalgsi on võimalik pääseda kõikide Kesk tänaval asuvate hoonete juurde.
 4. Kui lai saab olema Kesk tänav pärast rekonstrueerimist?
  Tänav muutub autoliiklusele poole meetri võrra kitsamaks ning uus laius saab olema 5,5m. Tänaval säilib kahesuunaline liikus. Kiirusepiirang saab olema 30 km/h. Tänava keskväljaku poolsesse külge rajatakse terves pikkuses kahesuunaline rattatee. Kõnnitee saab endiselt olema mõlemal pool tänavat, Kultuurikeskuse poolne kõnnitee on projekteeritud laiemana ning olulisematesse sõlmpunktidesse on paigutatud istumiskohad.
 5. Miks langetati Kesk tänava alleepuud? 
  2011. aastal telliti Kesk tänava puudele dendroloogiline hinnang. Selle järgi oli Kesk tänava algsest alleest, mis koosnes 125 puust, alles vaid 71 puud. See on 57% algsetest puudest. 
  Allee üks pool Puiestee ja Kesk tänava ristmikust kuni Kesk 16 asuva eluhooneni oli täielikult hävinenud. Terviklik allee paiknes vaid raudteejaama ringristmikust kuni Kesk tn 16 eluhooneni. Hea tervise juures oli esialgsest 71 puust vaid 38 puud ehk kogu alleest võis pidada elujõuliseks vaid 30% puudest. Sisuliselt ei saa seda nimetada enam alleeks. Allee mõiste on samaliigiliste ühevanuste istutatud puudega palistatud tee, mille eesmärk on rõhutada maastiku perspektiivi. Rohkem saab alleepuude loo kohta lugeda SIIT.
 6. Mis saab nendest materjalidest (sh tänavakivid, prügikastid, tänavavalgustus jms), mis Kesk tänava rekonstrueerimise käigus üles võetakse?
  Elva Vallavalitsus plaanib kogu materjali, mis võetakse üles ja mida on võimalik taaskasutada, rakendada mujal.
 7. Kas ehitustööde ajal on arvestatud ka Kesk tänava niisutamisega? Ehitaja on kursis, et praegune sademetevaene ilm tekitab ehitustööde ajal olukorra, kus tolmu tekib palju. Ehitaja on selle mure kohta edastanud info alltöövõtjatele ning tegeletakse kastmisauto ehitusplatsile organiseerimisega. Ehitamise käigus niisutatakse tänavat vastavalt vajadusele.