Liiklusskeem

Punaste ruutudega on märgitud kogu ehitustööde ala.
  • Praegused ehitustööd hõlmavad kogu Kesk tänavat.
  • Kesk tänava teekate on kogu ulatuses üles võetud, tegeletakse sadeveedrenaaži restkaevude ehituse, kanalisatsioonitrassi ehituse, sõidutee väljakaeve jpm.
  • Palume Kesk tänavale autodega mitte sõita, kui tegemist ei ole just teenindava transpordi või kohalike elanikega;
  • Liiklemine on tänaval raskendatud ja osaliselt ka piiratud.
  • Jalakäijatele tagatakse ohutu möödakäiguvõimalus tööde alast, vajadusel suunatakse jalakäijad vastaspoole kõnniteele ja selleks kasutatakse liiklusmärki “ümberkäik”.
  • Soovitame vallamajja ja kultuurikeskusesse tulla jalgsi ning jätta auto Kesk tänavast kaugemale või kasutada võimalusel ümbersõitu.
  • Võib juhtuda, et vallamaja või kultuurikeskuse juurde ei ole võimalik igal ajal autodega juurde pääseda.
  • Palume hoolikalt jälgida liiklusmärke!